🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tihanyi
következő 🡲

Tihanyi (1908-ig Skrilecz) Béla, Bold. Szűzről nev., Piar (Muraszombat, Vas vm., 1887. ápr. 21.-Bp., 1944. máj. 18.): gimnáziumi tanár. - 1905. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, a gimn. 8. o-át Kecskeméten végezte, 1908-11: Bpen egy. hallg., 1910. III. 28: szerz. fog-at tett, 1911. VI. 30: pappá szent., 1912: a bpi tudegy-en lat., tört. és hittan szakos tanári okl-et szerzett, 1916: hittud. dr-rá avatták. 1912-13: Nagykárolyban h. plnos, 1914-17: Kecskeméten gimn. tanár és elöljáró, 1919: az Erzsébet tudegy-en tört-et tanult, 1920: Vácott, 1922: Szegeden, 1927: Bpen gimn. tanár, 1929: Szegeden gimn. ig., 1938: Bpen a r. vagyon gondnoka, r. számvevő, 1939: Mádon adm., 1941-44: Bpen a Dunamenti Ker. tanügyi főig-ja. - Írása: Szt Imre-emlékkv. (Bp., 1930) - M: A profécia karizmája Jeremiásnál. Hittud. dri ért. (kz. gyanánt) Bp., 1916. - Egyetemes tört. 1-2. r. Az ókor tört. A róm. birod. bomlásától a 16. sz-ig. A gimn., reálgimn. és reálisk. sz. Kontraszty Dezsővel. Bp., [1927-28] - Uaz. 3-4. r. Világtört. a kk. intézmények bomlásától a nagyhatalmak megalakulásáig. A fr. forr. és a legújabb kor tört. A gimn., reálgimn. és reálisk. sz. Kontraszty Dezsővel. Uo., [1929] 1930. 88

Barthos-Csetri 1923:187; 1925:67. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:168. - Pilinyi 1943:260. - Nemz. Újs. 1944. V. 20. - Koltai 1998:388. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tihanyi (1908-ig Tisztl) János (Németboly, Baranya vm., 1881. jan. 1.-Mohács, 1957. jún. 30.): plébános. - A gimn-ot Baján és Pécsett, a teol-t 1902-06: Pécsett végezte, 1906: pappá szent., Püspökszenterzsébeten, 1908: Bátaszéken, 1908: Petrijevciben (Verőce vm.), 1910: Egerágon, 1910: Mohácson kp., 1912: Pécsett szegyh. karkp. - 1914-16: Bpen és a 3. bosnyák ezrednél és a 3. tartalék kórházban tábori lelkész százados. 1916-21: Hetvehelyen, 1922: Abaligeten, 1935: Mohácson plnos, 1942: szentiváni c. apát. Egyik szervezője az abaliget-mecsekaljai műút építésének. - Írásai: Igaz Szó (1903/11), Szt József Hírnöke (1903/06), Új Lap (1903/20), Alkotmány (1904/12, 16), Egyh. Művészet (1905/06), Ébredünk (1905/06), Pécsi Közl. (1905/10), Papok Lapja (1906/08), Dunántúl (1908/25), Pozor (1909), Mohács és Vidéke (1910/12), Mohácsi Hírl. (1910/12), Pécsi Új Lap (1910/13 főmunk.). - M: Itt a karácsony! Hol vásároljunk? Mohács, 1911. - Szózat Mohács és környéke ker. népéhez. Uo., 1912. - Fel a kat. főpapsághoz! Eszék, 1910. - Egyhm. képes irkák magyarázó és oktató szöveggel. (Pécs, 1914) [10 változatban] - 1914. I. 4-X. 12: a Pécsi Új Lap napilap fel. szerk-je. - Pécsett és Sásdon 1910-20: kiadott választási röpiratokat írt. - Álneve és betűjegye: Egy szlavóniai magyar; -nyi. 88

Schem Qu. 1914:248; 1943:175. - MKA 1928:71. - Kalotai 1934:73. - Kemény 1942:236. - Pilinyi 1943:71. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tihanyi Miklós József, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1873. márc. 17.-Pápa, 1951. febr. 27.): gimnáziumi tanár. - 1891. VIII. 1: lépett a r-be, 1897. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1898. VII. 6: pappá szent. Pannonhalmán teol., a bpi egy-en 1899: mat-fiz. tanári és dri okl-et szerzett. 1898: Sopronban, 1914: Győrött, 1915: Kőszegen, 1919: Pápán, 1923-48: Esztergomban gimn. tanár. Számelmélettel s a resolvensekkel foglalkozott. - Fm: Adalék a számelmélethez. Uo., 1914. (Klny. Mat. és Phys. Lpk.) - Két trigonometriai determináns. Uo., 1925. (Klny. uo.) - A Lagrange-féle resolvens általánosítása. Uo., 1939. - A Weber-féle resolvens szerkezete. Uo., 1941. - A Weber-féle resolvens kiszámítása. Uo., 1942. - A Lagrange-féle resolvens kiszámítása bizonyos körosztási testekben. Uo., 1943. 88

Schermann 1940:94. - Balogh 1941:79. - PN 1987:137. (1047.)

Tihanyi Tibor (Mátyóc, Szatmár vm., 1911. jún. 17.-): pap, tanár. - Vácott 1926. VIII. 27: belépett a piar. r-be, 1928-30: a gimn. 7-8. o-át Kecskeméten, a teol-t 1931-35: a Pázmány Péter Tudegy-en végezte, 1933. IX. 8: szerz. fog-at tett, 1935. VI. 16: pappá szent., 1936: a hittud. dr-ává avatták. 1936-39: Kecskeméten gimn. hittanár. 1940: h. noviciusmagiszter, 1941: Bp-en gimn. hittanár és teol. tanár, 1943: teol. dr. és csak teol. tanár. 1944: egyetemi lelkész, az Egyetemi tp. szónoka, a Pázmány Diákotthon vez-je. 1946. IX: a M. Kat. Diákszöv. elnöke. - 1950. IX. 5: átlépett az esztergomi főegyhm-be. 1951. VII. 16: színleg polg. házasságot kötött, hogy elkerülje a börtönt. Hitéhez és papságához hűségesen titokban hitoktatott. 1965: kérésére VI. Pál p. laicizálta. - Írásai: M. piaristák a 19. és 20. sz-ban. Bp., 1942. (Pivár Ignác 1843-1905); Pro ara et focis. Bp., 1942. (A szentbeszédek genezise). - M: Úriasan, finoman. Villámszabályok az illemtanból diákok sz. Uo., 1938. (2. kiad. 1944) - Helyesen és szépen. Rövid szabályok az illemtanból leányok sz. Salvator nővérek közrem. összeáll. Bp., 1940. - Áhitattal, illendően, nemesen. Apró szabályok vallási gyakorlataink helyes végzéséhez. Bp., 1942. 88

Jámbor 1938:124; 1942:103. - Pázmány Péter Tudegy. alm. 1944-1948. - Koltai 1998:388.