🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tinnin
következő 🡲

Tinnin, Knin, Tenenum, Tenin, Tinin, Tino, Tinum ((2007: Knin, Horváto.): 1. az egyik legrégibb horvát település a Krka folyó mellett, Szkardonától és Szebenikótól ÉK-re. A 10. sz. körül szervezett vm. székhelye, melynek ter-e a Velebiten túl a Dráváig és a Dunáig terjedt. Pp-e a horvát kir. kancellárja, egy knk-ja kir. pecsétőr volt. A szláv lit. miatt a →spalatói zsinaton 925: a dalmát egyh. Tomiszláv fejed. (910-28) segítségével fölszámolni igyekezett a Methód tanításai nyomán terjedő szláv ritust; az ezt követő ~i ppséget föloszlatták. 1050 k. a tengerfehérvári és a nonai ppséggel együtt újra megállapították határait. IV. Kresimir Péter horvát kir. (1058-74) joghatósága 1071: kiterjedt a Száva mellékére, melynek a szkardonai, sziszeki és duvnói ppség egyesítése (928) óta nem volt pp-e. A horvát kir. koronázásakor a spalatói érs. v a ~i pp. adta az →exaltatio előtt a leendő kir. kezébe a koronázási jelvényeket. Az újból megszervezett ppség Szűz Máriáról nev. szegyh-át a ppi és kápt. épületekkel a városon kívül építették. A tp-ot a 13. sz: megújították s Szt Bertalan ap-ról nevezték el. Amikor I. (Szt) László kir. 1094 k. megalapította a →zágrábi püspökséget, az ehhez csatolt ter-et kivonta a ~i pp. joghatósága alól. A diokleiai pap 1143-53: írt krónikája szerint ~nek 5 tp-a volt. Dmitrij Zronimir horvát kir. (1075-89) ide hívott össze ogy-t a keresztes had támogatása érdekében, amiért megölték. ~ (Szvacsics) II. Péter, az utolsó horvát kir. (1091-1102) nemzetségének településhelye. 1208: a nonai pp. az auránai templomosok s a ~i pp. egy pörében az előbbi javára ítélkezett. A ~i pp. kiátkozta a nonait, III. Ince p. VI. 8: vizsgálatot rendelt el a kiátkozó pp. ellen. 1263: Mária kirné révén ogy. színhelye, Istvánnak, mint dalmát-horvát-szlavón hg-nek itt esküdtek hűséget a horvát rendek, István ifjabb kir. innen kormányozta tart-át. 1322: ~ben fogta el I. Károly Róbert Mladen Subicsot a hatalmaskodó horvát oligarchát, 1352: itt gyűjtött sereget I. (Nagy) Lajos a dalmát városok visszafoglalására. 1394: Garai Miklós ~nél legyőzte a horvát lázadók egy csapatát, 1396: Zsigmond kir. ogy-t tartott, mely az ellene lázadó, Nápolyi Lászlót támogató horvát urak fészke volt, majd 42.000 aranyért környékével együtt elzálogosította Frangepán Miklósnak. 1504. IX: egy betört török csapattal Corvin János ~nél hadakozott, akik lesből megrohanták, bekerítették, de hívei kimentették (hamarosan lázas lett, s X. 12: meghalt). 1511. V. 5: a Horváto-ba betört törökök ostromolták, közelében legyőzték a vicebán csapatait, s a Frangepán család néhány tagját elfogták. 1514. II: ismét megpróbálkoztak bevételével, de a 10.000 ostromló közül 500 elesett, mire elvonultak. 1520: Musztafa boszniai pasa, 25.000 török 1522 tavaszán ismét ostromolta, V. 28: a várat szabad elvonulás mellett föladták, ekkor Szkardona is elesett. 1522-1640: és 1653-88: török, 1640-53: és 1680-1797: velencei birtok. 1699: a →karlócai békében itt húzódott a velencei-török határ. 1797-1808: és 1813-1918: az osztrák, 1808-13: a fr. Dalmáciához tartozott, az osztrák időkben a likai határőrezredbe kebelezték be. - 2. egykori püspöki székhely, →tinnini püspökség. 88

Gams 1873:423. - Margalits 1900:768; 1902:855. - Hóman-Szekfű I:329; III:467. (s.v. Knin) - AP 1990:934.