🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tobler
következő 🡲

Tobler János (*Sopron, Sopron vm., 1889. szept. 29.): kelmefestő, szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő. – Sopronban apja műhelyében kelmefestő és vegytisztító tanonc, segédként a helyi kerszoc. szervezet titkára. 1914. VIII: behívták katonának, 1918-ig a harctéren szolgált. 1918. I: →Giesswein Sándor kívánságára Pozsonyban a Kerszoc. Párt városi titkára, az összeomlás után az Orsz. Kerszoc. Párt szervezője és megalakításától 1919. XI–1920. IX. 30: orsz. főtitkára. A csehszl. hatóságok ‘hazaárulással és kémkedéssel’ vádolva bebörtönözték. Illaván raboskodott, amikor 1920. IV. 18–IV. 25: a csehszl. parlamenti választásokon a Kerszoc. Párt főtitkáraként a terror ellenére az érsekújvári választókörzet képviselőjévé választották. 1920. V–1922. V. 23: e párt programjával Prágában parlamenti képviselő. A m. és ném. tannyelvű isk-ért, a színházakért, az elbocsátott postások és vasutasok érdekeiért s a nemzetiségi önrendelkezési jogokért küzdött. A hatóságok „rendezetlen állampolgársága” ürügyén mandátumától megfosztották, 6 heti aranyosmaróti internálás után kiutasították Csehszl-ból. – Erzsébetfalván (1924-től Pesterzsébet) telepedett le. 1922. VII. 21–22: Innsbruckban a kerszoc. munkások nemzetk. szervezete II. kongr-án a 4 tagú m. küldöttség tagja. 1923: a Rákóczi Szöv. munk-a. 1924. X–1927. V: a →Keresztényszocialista Villamos és HÉV Alkalmazottak Országos Szövetsége főtitkára, 1924. XII. 8: a Kerszoc. Orsz. Szakszervezetek Szöv. főtitkára, az Intéző Biz. tagja. 1925–27: a →Keresztényszocialista Országos Szakegyesületek Szövetsége főtitkára, annak kettéválásakor, az 1927. V. 8-i rk. kongr-on a többség elnöke. 1926. XII: az ogy. választásokon pótképviselő, Haller István, majd Csík János lemondása után, 1927. VI. 16–: ogy. képviselő. A pestkörnyéki választóker. a Ker. Gazdasági és Szociális Párt programjával 1931, 1935: és 1939: is megválasztotta. Többször fölszólalt az utódállamok magyarüldözése ellen, a kenyérárak emelése miatt, a munkanélküliség, a 40 órás munkahét ügyében, helytelenítette a népjóléti és munkaügyi min. (1917. VIII. 24–1932. VI. 30.) megszüntetését. 1930–37: a m. küldöttség tagja a genfi munkaügyi konf-kon. 1931. X: a Ker. Gazd. és Szociális Párt kezdeményezésére alapította a →Keresztényszocialista Dolgozók Pártcsoportját, melynek programját →Lillin Józseffel együtt készítette. 1934: az →Enciklika-mozgalom egyik elindítója és irányítója. – 1939–44: a Sajtókamara lapkiadó szako. tagja. 1942. XII–1944: a bpi tvhat. biz. tagja. 1944. III. 19: a ném. megszállás napján a →Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete és a Kerszoc. Orsz. Szakegyesületek Szöv-e közös kongresszusán a szakszervezeti szabadság megőrzésének szükségességéről beszélt. 1945. II: a Kerdem. Néppárt vezetőségi tagja, annak választási részvételtől való eltiltása után, IX: csatlakozott a liberális Polgári Dem. Párthoz, de ennek programjával nem jutott be a nemzgyűl-be. (További sorsa ismeretlen.) – Írásai: Ker. szocialisták naptára 1926. Bp., 1925. (A ker. szoc. szakszervezetek világkongresszusának határozata); A M-ok Világkongr-a, (1.) Bp.. 1929. aug. 22-24. tárgyalásai. Uo., 1929. (A külf. m. munkanélküliek támogatása), Kat. lex. 1–4. köt. Uo., 1931–33. (munk.), 30 év. Uo., 1933. (A kerszoc. a pol. életben), Kerszoc. évkv. Uo., 1938. (Mit akarunk? Evolúció v. revolúció); 1939. (Emlékek a felvidéki m. mozg. hősi korából); 1940. (Vezérelveink); 1941. (A m. tört. bírál el bennünket), Rerum novarum. Uo., 1941. (Kerszoc. munka) – M: Kerszoc. évkv. 1938–1942. (5 db) Szerk. Uo., [1938–42]. – A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. [Bp., 1938] (Korunk Szava népkvtára 24.) – Rerum novarum. Szerk. Dvihally Gézával. Bp., 1941. – Kerszoc. munka. (Népies kiad.) Szerk. és kiad. Uo., 1942. (Uaz 1943) – Pozsonyban 1918. XII. 12–1919. V. 5: a Pressburger Tagblatt napilap, 1919. V. 18–1920. III. 21: a Freie Stimme hetilap, 1920. VIII. 1–1921. VII. 3: a Volkswille hetilap fel. szerk-je, 1919. VIII. 2–1920. IX: a kerszoc. párt megbízásából a Népakarat hetilap tulajdonosa; 1923. V– ?: a Közüzemi Alkalmazottak Lapja havilap, 1923: a M. Munka szociálpol. folyóir., 1925–28: az Orsz. Kerszoc. Szöv. körlevele, a Pénzintézeti Altisztek fel. szerk-je. Pesterzsébeten 1927. I. 2–VII. 10. és 1929. V. 30–1932. VII. 31: A Közlöny főszerk-je, 1927. I. 2–VI. 10: és 1929. III. 30–V. 4: fel. szerk-je; 1927. I. 30–VIII. 21: a Gyermekek Közlönye (A Közlöny állandó mellékelete) fő- és fel. szerk-je; 1927–28: a Kerszoc. Villamos és HÉV Alkalmazottak Orsz. Szöv. lapja, a M. Villamos fel. szerk-je és kiadója; 1928. VIII–1929. XII: a Szakszervezeti Tudósító fel. szerk-je; 1935: a Jövőnk pol. hetilap fel. kiadója, 1936. I–1944. IV(?): fő- és fel. szerk-je. – Neve a német lapokban: Johann Tobler; betűjegye: T-r. J. (Kat. lex.) 88

Deák 1927:336. – M. ogy. alm. 1931:300. (*Pozsony); 1935:550. (*Pozsony) – Ogy. alm. 1931:278. Arck. (s.v. Tóbler); 1935:384. Arck. – Ki kicsoda? [1937]:845. – Kerszoc. évkv. 1938:21. Arck. – A Sajtó 1939:4. sz. – Sajtókamara évkv-e 1940:129; 1941:160; 1943:208. – Ker. m. közél alm. III:304. – Kemény 1942:86, 246. – Negyedszázados harc 1919/45. Bp., 1975:77. (s.v. Tóbler) – Gergely 1993:270. – Viczián 1995:189. (707, 1189, 1311, 1590, 1480.) – Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)