🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tokody
következő 🡲

Tokody Ödön, szentandrási (Nagyvárad, Bihar vm., 1844. nov. 11.–Temesvár, 1934. ápr. 16.): plébános. – 1869. VII. 10: pappá szent., kp. Karánsebesen, Fehértemplomban, Temesvár-Belvárosban. 1872–77: a temesvári gimn. hittanára. 1873–74: a szegények h. ügyésze is, 1873–76: sztszéki jegyző, 1873–82: a szem. rektora, 1878–80: egyh- és jogtört. tanára is. 1882: a ppi nyomda ig-ja. 1882. XI. 24–1911. IX. 1: nyugdíjazásáig Újpécsett (Torontál vm.) adm. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. tagja. – Cikke: Egri Egyhm. Közl. (1891:60. Sürgős kérelem a ft. lelkészkedő papsághoz [az egyh. névtárhoz kérte az adatokat!] más egyhm. lapjában is) – M: A mo-i r.k. papság egyetemes névtára 1880-ra, 1881-re, 1887-re és 1891-re. Temesvár, 1880–91. – Az Isten dicsérete az ártatlanság ajakán. Kat. ima- és énekeskönyvecske jó gyermekek számára. Uo., 1882. – A rajongók. Tört. reg. 1–2. füz. Uo., 1886. – Egyh. ügyekre vonatkozó m. orsz. törv-ek, kir. és kormányrendeletek 1741–1784. Uo., 1888. (3. kiad. 1888) – Az öreg plnos levelei. Bp., 1887. – Összefércelt lapok az öreg plnos irataiból. Uo., 1891.  – Lelkészi irattár. Az egyh. irály elméleti és gyak. kézikv-e. 4. átd. és bőv. kiad. Uo., 1892 és 1898. – Temesvár-Újpécsett a Havi Közlöny lelkipásztori lap 1878. I.–1885. XII: szerk. és 1878. I.–1901. XII: kiadója. T.E.

Szalády. 1884:75. – Berkeszi István: A temesvári kv-nyomdászat és hírlapirod. tört. Temesvár, 1900:135. – P. Napló 1901:15. sz. – Szinnyei XIV:218. – Schem. Csan. 1902:256; 1905:261; 1910:233; 1913:348; 1916:193. – Kiss–Sziklay. 1902:509. – Kemény. 1942:109. – Viczián. 1995:189. (538.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)