🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tolvay
következő 🡲

Tolvay Ferenc   →Tolnay Ferenc

Tolvay Imre, SJ (Holics, Nyitra vm., 1694. nov. 8.–Kékkő, 1775. júl. 11.): apostoli gyóntató. – A középisk-t Bécsújhelyen végezte. 1709: itt lépett a r-be. Nagyszombatban kezdett tanulni. 1722: Bécsben pappá szent. 1729: Kolozsvárott teol. tanár és szem. rektor, 1731: Egerben isk. ig. és tp-gondnok. 1732: Rómában ap. gyóntató. 1740. XII. 23: fölmentették, és rábízták a ném. asszisztencia ügyeinek vezetését. 1741. IX. 11: budai házfőn. és a Nagyboldogassz-tp. lelkésze, 1745: a Pázmáneum ig-ja, 1756: kolozsvári házfőn. 1759: a győri koll. ig-ja. 1766: Nagyszombatban az egy. nyomda ig-ja. 1773: a rend eltörlésekor esztergomi egyhm-s s a Balassa gr-ok lelkésze lett. – Fm: Ortus et Progressus Almae Archi-episcopalis S.J. Universitatis Tyrnaviensis, a primis illius initiis ad annum usque, 1660. Nagyszombat, 1725. – Progressus... ab anno 1661 usque 1700. Uo., 1728. – Itinerarium exstaticum, id est: Coelestis expansi, siderumque tam errantium quam fixorum natura... Uo., 1729. – Athanasij Kircheri... ite exstaticum II. in mundum subterraneum. Uo., 1739. 88

Zelliger 1893:525. (*okt. 6.) – Szinnyei XIV:262. (*okt. 8.) – Monay 1956:120.