🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tordai
következő 🡲

Tordai (1898-ig Tolvay) Ányos Gyula, menyői OCist (Hejőcsaba, Borsod vm., 1879. aug. 3. – Baja, 1938. jan. 17.): gimnáziumi tanár. – Szülők: menyői Tolvay László, iparos, Vályi Ilona. A gimn-ot Egerben végezte. 1895. VIII. 29: lépett a r-be, a teol-t Bécsben és Bpen végezte, 1902. VI. 27: ünn. fog-at tett, VII. 2: pappá szent., 1903: a bpi Tud.egy-en drált és 1904: m–lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1903: Székesfehérvárt, 1904: Pécsett, 1909: Baján, 1913: Egerben gimn. tanár. 1924. VIII. 1: Baján ig. és házfőn. 1928: a SZIA III. o. tagja. Az ő szövegével énekeljük a →Hozsanna 38. és 213. sz. énekét. – Írásai: Mária Kert, Hírnök, Pécsi Napló, Religió, M. Szle, Egri Híradó (1903. 76. sz. Az új helyesírás, 90. sz. Betyárdalok, 103. sz. Karácsonyi miszteriumok, 1904: 103. sz. Karácsony a kódexekben, 1908: 68–78. sz. A modern m. irod. A nő irodalmunkban 3 é. munk.), Pécsi Közlöny (1906: Virágvasárnap kódexeinkben), Kat. Szle (1907: Az új helyesírásról, 1910: A modern líra, 1920, 36/38), ItK (1908: Klivényi kiadatlan versei), pécsi Miasszonyunk nev.int. ért. (1906/07: Isk-i nev. és az élet; 1908/09: A m. nőnev. tört-éből), Bajai főgimn. ért. (1909/10: A latin nyelvtanítás a Liber Sexti alapján), Heves vm. (Bp., 1909: Heves vm. irod-a. Összeáll.) Pécs-Baranyam. Múz. Egyes. Ért. (1910/11), M. Kultúra (1914, 21/23, 27, 29, 35), M. Középisk. (1916, 20), Egri Egyházm. Közl. (1921: 120. Drávai János: Martinuzzija, 5 fv. szomorújáték; 1922: 161. A mikófalvi passiójáték mérlege; 1923: 34. Egri hangok; 1925: 5. Jókai centenáriumára; 1936: 1. Tárkányi Béla eredeti és más nyelvekből ford. népénekei; 76. U. ő: Tárkányi Béla: Énektárának m. forrásai és és munkatársai; 169. U. ő: T. utca, T. emléktábla),  Hazádnak rendületlenül... (Bp., 1923 versei), Rózsáskert. (Bp., 1923: versei), A Gárdonyi Társ. első évkve (Eger, 1924: Titkári jelentés a Gárdonyi Társ. 1923. okt. 28. tartott első naggyűléséről; A láthatatlan embernél), Nagymagyarországért! (Debrecen, 1926 versei), Szt Imre-emlékkv. (Bp., 1930), Szt István Akad. Ért. (Bp., 1931: Tárkányi Béla és köre az egyh. énekköltészet terén. /Kivonat/), Katolikus versek. (Bp., 1933), Képes Krónika (1935/36), Szt Mór emlékkv. (Pécs, 1936: Szt Mór új legendája), Új Nagymagyarországért! (Debrecen 1936: versei), Szt István ünneplése. (Bp., 1938) – Bevezetései: Kisfaludy Sándor munkái. Hímfy. Versciklus. + Csobánc. + Tátika. Regék. Bev. Bp., [1928] (Élő kvek. M. klasszikusok 2.) – Puskin Sándor: Anyégin Eugén. Verses reg. Ford. Bérczy Károly. (S.a.r. Bérczy Gusztáv) Bp., [1930] – M: Kódexeink Mária-hymnuszai. Bp., 1903. – Kivonat a m. nyelvtan, stilisztika, retorika és poetikából. Pécs, 1908. (2. kiad. 1909) (3. kiad. 1915) [Összefoglaló tételek. 1. M. nyelvtan, stilisztika. 2. Retorika és poétika. Összeáll. 4. kiad. Bp. 1921,(A Zászlónk diákkvtára 33–34.) (U. az Kivonat a magyar nyelvtan-, stilisztika-, retorika- és poétikából. 5. kiad. [1927] (Sorozatcím nélkül) (6. [jav.] kiad. [1930] – Mátyás Flórián kvtára. Uo., 1909. – M. nyelvtan mondattani alapon, a középisk. 1. o. sz. Bartha Györgygyel. 2. kiad. 1911. (M. tankvek sorozata [5]) (3. kiad. 1912.; 4. kiad. 1917.; 5. kiad: 1920) – A liber sexti tanítása. Módszeres tanulm. Bp., 1912. (Klny bajai ciszt. főgimn. 1909/10. és 1910/11. ért.) – Stilisztika a középisk. 4. o. sz. Bartha Györgygyel. Uo., 1912. (M. tankvek sorozata [11] – Szilágyi Mihály szabadulása; Mátyás deák; Hűség próbája. Írta: Kisfaludy Károly. Magyarázta. Bp., 1912. (Irod. s.kvek, 9.) – Tinódi. Ifj. szj. 3 fv. Bp., 1912. – Útmutató a Liber Sextihez. Uo., 1912. – Retorika a középisk. 5. o. sz. Bartha Györgygyel. Uo., 1913. (M. tankvek sorozata [10] (2. kiad. Uo., 1922. 3. kiad. 1928) – Üdvözlet Hornig Károly 25 é. jubileumára. Uo., 1913. – M. olvasókv a középisk. 2. o. sz. Bartha Györgygyel. Uo., 1914. (M. tankvek sorozata [8] (3. kiad. 1917) [3. átd. kiad. Uo., 1921. (M. tankvek sorozata) (új lny. 1924, A gimn. és reálgimn. sz. 4. kiad. 1926, új lny. 1932. A gimn. és leánygimn. sz. 5. kiad. 1936. Sorozaton kívül) – Poétika a középisk. 6. o. sz. Bartha Györgygyel. Uo., 1914. (M. tankvek sorozata [9] [2. kiad. Uo., 1921. (M. tankvek sorozata) (új lny. 1921, 1926 sorozaton kívül; 3. kiad. 1929. (M. tankvek sorozata), új lny. 1938)] – Kivonat a m. nyelvtan-, stilisztika, retorika- s poetikából. 3. kiad. Pécs, 1915. – M. olvasókv a középisk. 1. o. sz. Bartha Györgygyel. 4. kiad. Bp., 1916. (M. tankvek sorozata [7]. [5. kiad. Uo., 1924. (M. tankvek sorozata) (6. kiad. 1925, 7. kiad. 1929, új lny. 1930–1937)] [U. az A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. [Szerk.] Átd. Gondán Felicián, Magasi Artúr, Nagy J. Béla. Uo., 1938. (Új lny. 1940, 1943) – A vén honvéd álma. Ifj. szj. 3 fv. Uo., 1916. – Rendszeres m. nyelvtan, a középisk. 3. o. sz. Bartha Györgygyel. 2. átd. kiad. Uo., 1920. (M. tankvek sorozata [6.] [3. kiad. Bp., 1923. (U. az) (új lny. 1924)] – M. olvasókv. A középisk. 2. o. sz. Szerk. Barha Györgygyel. 3. átd. kiad. Uo., 1921. (M. tankvek sorozata) (új lny. 1924, A gimn. és reálgimn. sz. 4. kiad. 1926, új lny. 1932. A gimn. és leánygimn. sz. 5. kiad. 1936. Sorozaton kívül) – M. olvasókv. A középisk. 3. o. sz. Szerk. Barha Györgygyel. 2. átd. kiad. Uo., 1921. (M. tankvek sorozata) (A gimn. és reálisk. 3. o. sz. 3. kiad. 1926.; új lny. 1932) – Mikes Kelemen. Ifj. szj. 3 fv. Uo., 1921. (Zászlónk diákkvtára 15–16.) – Összefoglaló tételek. 1. M. nyelvtan, stilisztika. 2. Retorika és poétika. 4. kiad. Uo., 1921. (A Zászlónk diákkvtára. 33–34.) (U. az Kivonat a magyar nyelvtan-, stilisztika-, retorika- és poétikából. 5. kiad. [1927] (Sorozatcím nélkül) (6. [jav.] kiad. [1930]  – Stilisztika. Középisk. 4. o. sz. Szerk. Bartha Györgygyel. Uo., 1921. (M. tankvek sorozata) (Új lny. 1924, 2. [!] kiad. 1925. Sorozaton kívül; 1926, 1929) – Egri hangok. Drámai jelenet. Eger, 1922. – A magyarság jussa. Drámai jelenet. Eger, 1922. – Margit királylány. Ifj. szj. 3 fv. [Bp., 1922] (A M. Jövő Leánykvtára 22.) – M. nyelvtan mondattani alapon. A középisk. 2. o. sz. Írta Bartha Györgygyel. 2. átd. kiad. Bp., 1923. (4. kiad. M. tankvek sorozata; u. az A gimn. és reálisk. 2. o. sz. 5. kiad. [1925]) – Rózsáskert. Szavalókv a kat. költészet java termékeiből. Összeáll. Bp., 1923. – Imre királyfi. Ifj. szj. Bp., [1930] – Szt Imre-emlékkv. Szerk. Harsányi Lajossal. Uo., 1930. – Szt Erzsébet legendája. + Szt Elek legendája. + Halál himnusza. S. a. r. [Bp., 1932] (M. irod. ritkaságok 11.) – Fohászok kv-e. Lat-ból ford. Uo., 1935. – A századforduló és századunk irod-a. Baja, 1936. (soksz.) – M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Szerk. Magasi Artúrral. Uo., 1937. (Új lny. 1943) – M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Szerk. Átd. Gondán Felicián, Magasi Artúr, Nagy J. Béla. Uo., 1939. (Új lny. 1940–1944) – M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. [Szerk.] Átd. Somogyi Ferenc és Sulyok Efrém. Bp., 1938. (Új lny. 1941–1943) – M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. [Szerk.] Átd. Somogyi Ferenc és Sulyok Efrém. Bp., [1939] (Új lny. 1939–1942) – M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. [Szerk.] Átd. Somogyi Ferenc és Sulyok Efrém. Bp., 1940. (Új lny. [1941]) (SZIT gimn. tankvei) – Bécsben 1899. XI. 12. – 1901. VI: a pázmáneumi Virradó szerk. – Betűjegyei: rd.; T. Á.; T-s. 88

Kalmár. 1907: 147. – Heves vm. 1909:405. – Lakatos. 1914 – Szinnyei XIV:305. – Barthos–Csetri. 1923:101., 1925:17. – SZIA tagajánl. 1928:9. – Barthos–Csetri–Luttor. 1929:2., 1931:33. – M. társad. lex. 1930:572. – Moravek. 1901/25. 1930. – Rapcsányi 1934:299 – OKTEK 1936/37: 215. – Schem. Cist. 1942:240. – MIL III:383. – MÉL II:881. – Viczián 1995:161. (1971.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Tordai László (†1493. jan. 12. előtt): fölszentelt püspök. – 1468–88: váradi knk.; 1480 k. trinopoliszi cpp. – Utóda a trinopoliszi c-en 1493. I. 12: Kornis Benedek. T.E.

Schem. Mv. 1896:132. – Eubel II:281, 312. (1480: pp. – váradi spp.)