🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tower
következő 🡲

Tower Vilmos (Komárom, Komárom vm., 1879. febr. 17. – Győr, 1958. jan. 15.): tábori főesperes. – A középisk-t és a teol-t Győrött végezte, Bpen jogot hallg., 1901. VII. 1: pappá szent. Csornán, Fertőfehéregyházán kp., 1902: Lajtapordányban, Sopronszentmártonban, 1904: Nagymartonban adm., VIII. 18: Lakompakon lelkész. ~ alakította meg Mo. első kerszoc. egyes-ét, tagja volt Sopron vm. tvhat. biz-ának. – 1910: táb. lelkészként a traiskircheni kat. akad. hittanára, 1918–27: Kőszegen a Hunyadi János kat. reálisk. és nevelőint. tanára, 1921: tábori plnos, 1923: esp. és p. kamarás. 1927: a székesfehérvári honvéd vegyesdandár vez. lelkésze, 1928: táb. főesp. 1935: p. prel., nyugdíjazták. 1924: a SZIA I. o. és az Aquinói Szt Tamás Társ. tagja. Vsz. az 1950-es évek elején internálták v. börtönbe csukták. – A British Museumban múmiákon végzett fiziognómiai vizsgálataival kora legjelesebb fiziognómusai közé sorolták. – Írásai: Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1931–1933: munk.) – M: Instructio practica de missis votivis et de requiem. Bp., 1902. – Ecce sacerdos seu modus et ritus recipiendi pontificem confirmationis. Győr, 1904. – A gyónótükrökről. Uo., 1905. (Klny. Havi Közl.) – Der Monismus u. seine Richtungen. Wien, 1906. – A búcsúnap megünneplése a legújabb lit. szerint. Temesvár, 1906. – Reformeszmék a papnev-t illetőleg. Bp., 1907. – Szt Borbála, a tüzérség védősztje. Uo., 1914. (ném-ül: Die heilige Barbara, Schutzpatronin d. Artillerie. Wien, 1914) – Kat. hitvallás. Bp., 1923. – A fegyelmezés természetes eszközei. Uo., 1924. – Levelek egy szülőhöz arról, hogyan kapcsolódjék a szülő az int. nevelésbe. Szombathely, 1925. – A hipnotizmus elméleti, gyak., ped., orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg, 1926. – Krisztus igazsága. Kat. vallástankv. a tanonc- és szakisk. 1. évf. sz. Bp., [1929] (2. kiad. [1930], 3. kiad. [1933], 4. kiad. Kat. hittan isk. és magánhasználatra [1937], 5. kiad. [1938], 6. kiad. [1939], új lny. [1940], 7. kiad. [1941], új lny [1943]) – Krisztus akarata. Kat. vallástankv. a tanonc- és szakisk. 2. o. számára. Uo., 1930. (2. kiad. Kat. hittan isk. és magánhasználatra [1934], 3. kiad. [1937], 4. kiad. [1938], új lny. [1940], 5. kiad. [1941], új lny. [1942, 1943]) – Krisztus közelsége. Kat. szert-tan a tanonc és szakisk. 3 évf. sz. Uo., 1931. (2. kiad. [1938], 3. kiad. [1940], 4. kiad. [1941], új lny. 1942) – Krisztus országa. Kat. egyhtört. isk. és magánhasználatra. Uo., 1934. – A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában. Uo., 1935. – Amit Napóleon életrajzai elhallgattak. Rákospalota, 1937. (2. bőv. kiad. Uo., 1946) – Illem-kódex papok és szerz-ek számára. Bp., 1938. – Papi és szerz. diéta. Rákospalota, 1938. – Isten akarata. Kat. erkölcstan a népisk. felsőbb o. sz. Bp., 1940. (2. kiad. [1942], új lny. [1943]) – Isten igazsága. Kat. hittan a népisk. felsőbb o. sz. Uo., 1940. (2. kiad. [1942], új lny. [1943]) – Isten közelsége. Kat. szertartástan a népisk. felsőbb o. sz. Uo., 1940. (2. kiad. [1941], új lny. [1942, 1943]) – Isten országa. Kat. egyhtört. a népisk. felsőbb o. sz. Uo., 1940. (2. kiad. [1942], új lny. [1943]) – A papi cölibátus. Rákospalota, 1941. – Szerznők illemkv-e. Bp., 1941. – Das Reich Gottes. Kath. Kirchengeschichte f. deutsche Schulen in Ungarn. Uo., [1942]. – Die Wahrheit Gottes. Uo., [1942]. – Der Wille Gottes. Uo., [1942] – Kit vegyek el feleségül? Uo., 1942. (2. jav. kiad. 1943) – Die Nähe Gottes. Uo., [1943] – Kicsoda Krisztus? 1–2. köt. Uo., 1943. – Kihez menjek feleségül? Uo., 1943. – Mit köszönnhet Mo. a pápaságnak? Uo., 1943. (AC népies füzetei) – Ha megöregszünk. Gondolatok és tanácsok életünk estéjére. Uo., 1944. – Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára az év minden napjára. Uo., 1944. – Másvilág, pokol, mennyország. Uo., 1945. – Nagyboldogassz. naptára az 1946. évre. Összeáll. Uo., 1945. – Papi és szerz. naptár az 1946. évre. Összeáll. Uo., 1945. – Amit tudni illik. Ismeretterjesztő cikkek valláserkölcsi alapon. Uo., 1946. – Van Krisztusunk. Uo., 1947. (Új Ember kiskvtára 6.) (Uaz Bécs, 1958. [Világ világossága] és Verbász, 1967. [A Hitélet kiskvtára]) – A spiritizmus. Uo., 1948. – Álneve: Wilhelm Tower (ném. tankveken); betűjegyei: T. V. ; T–r. V. (Kat. lex. 1–4. köt.) T.E.

Szinnyei. XIV:456. – SZIA tagajánl. 1924:6. – Barthos–Csetri. 1925:105. – MKA 1928:83. – M. társ. lex. 1930:576. Arck. (75.) – Fejér vm. 1937:354. (elégtelen címleírással! – VJ.) – Schem. Jaur. 1940:149; 1947:159., 1968:214. – Pilinyi. 1943:30, 43. – Havasy. 1990:409. Hetényi Varga. 1992. I:321. – M.kvészet 3/. tankvek. 1998: 224. – Diós 1999:228. (5729.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban).