🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Trautwein
következő 🡲

Trautwein János, Kalazanci Szt. Józsefről nev., Piar (Pest, Pest vm., 1819. okt. 29.–Bp., 1893. okt. 5.): igazgató. – 1835. IX. 12: Trencsénben lépett a r-be. 1838: Nagykárolyban, 1839: Kalocsán grammatikát tanított. A fil-t 1840–41: Vácott tanulta, 1840. XII. 26: tett fog-at. A teol-t 1842-43: Nyitrán, 1844: Szentgyörgyön végezte, VIII. 2: sztelték pappá. 1845: Magyaróváron, 1850: Budán a grammatika tanára, és itt m. hittanár. 1853: Szegeden m., 1854: Pesten ném. hittanár, itt hitszónok is. 1868–90: a gimn. ig-ja is. 1871: tartfőn. tanácsos, 1891: asszisztens. – 1859: az angolkisasszonyok Váci u. tp-ában kezdeményezte a tp-ok méltóbb berendezése céljából az →Oltáregyesület megalapítását, melyet haláláig vezetett. – M: A 10 parancs erkölcsi beszélyek által megfejtve. Rittler Ferenc után magyarítá. Pest, 1847. – Elme- és szívképző olvasmányok füzére. Buda, 1851. – M. olvasókv az algimn-ok és reálisk-k 1–3. o. sz. 1–3. köt. Uo., 1851–1852. (1. köt. 5. kiad. 1855., 6. átd. kiad. 1862., 7. kiad. 1864., 8. kiad. Pest, 1869.; 2. köt. 2. jav. kiad. Buda, 1853., 3. jav. kiad. 1854., 4. jav. kiad. 1858., 5. kiad. 1864. 6. kiad. Pest, 1870.; 3. köt. 3. kiad. Buda, 1864., 4. kiad. Pest, 1870) – Egyh. beszéd, mellyet Csősz Imre kegyes tanítórendi tagnak zsenge miséje alkalmával 1863. VIII. 3. mondott. Pest, 1863. – Egyh. beszéd, melyet m. szt Erzsébet ünnepén Bécsben 1865. XI. 19. mondott. Uo., 1865. 88

Szinnyei. XIV: 529. (s.v. (Trautvein Bernát János) – Koltai 1998:375.