🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Treguanus
következő 🡲

Treguanus (Firenze, Itália, 1185 előtt – 1254. nov. 20 után): megyéspüspök. – 1206: már püspök. →Bernát (+1217) spalatói érs. mint földijét, Mo-ról vitte magával Dalmáciába (azt, hogy Bernáttal került-e hazánkba s milyen tisztségben, s azt, hogy mikor szentelték pappá, forrásunk nem közölte). Spalatóban a papnöv-eknek nyelvtant tanított. A trauiak mint ékesszóló írástudót elkérték az érs-től, Trauban előbb «tabellio» (közjegyző-féle), majd főesp., 1206: ppké választották. A traui egyhm-t "a régiség romjaiból" fölépítette, az egyh-i tud-okat meghonosította; a szegyh-at 1213: befödette v. építését befejeztette. 1215: a →lateráni zsinat végzéseit (mert Bernát érs. ekkor szélütött volt), ő hirdette ki. 1229 táján Tamás spalatói főesp-sel a spalatói érs-ségre is kijelölték, de II. András (ur. 1205–35) a m. kir. →Ugrint helyezte a székbe. – ~ megírta elődjének bold. János traui ppek életét, okiratok és egy 12. sz-i legenda nyomán. (Ennek legendája egy névtelentől megírva a dalmáciai Lucius János kezeibe került, ki azt sajtó alá rendezte és jegyzetekkel látta el. E kéziratot kiadta Statilius János váci pp. Velencében. Ez volna-e a ~ műve? Kiadta azt Farlati: Illyricum sacrum c. gyűjtem-ének 4. köt-ében Vita B. Joannis Traguriensis, vulgata a Treguano Archiep. Traguriensi c. alatt. – A MA-ban 1206–1254. XI. 20: traui mpp. – Utóda 1255. VII. 4: Kolumbán OFM. 88

Gams 1873:424. – Eubel I:490. – Kat. Szle 1896: 541. (Békesi Emil) – Szinnyei. XIV: 532. ( + 1254 v. 1255)