🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Treitz
következő 🡲

Treitz Péter (Kisszállás, Bács-Bodrog vm., 1866. nov. 16.–Bp., 1935. jan. 22.): geológus. – A középisk-t Szegeden és Prágában végezte, 3 féléven át a bécsi egy. kémikus hallg-ja. Önkéntesi évét letöltvén a magyaróvári gazd. akad. hallg-ja, ahol 1889: okl-et szerzett. 1890/91: ösztöndíjas s-tanár az akad. Vegykísérleti Állomásán. 1890: talajtanból előadói szakvizsgát tett, 1891: a Földtani Int. agrogeológiai o-ának s-geológusa. 1891–92: a bpi egy. geológus hallg-ja, szakvizsgája után külf. tanulm-útra küldték. No-ból hazatérve 1892: megkezdte a Duna–Tisza köze és a Nagyalföld agrogeológiai fölvételét. Rájött arra, hogy az ált. elterjedt ném. fölvételek nem korszerűek, ezért a talajalakulásban közreműködő összes term. tényező hatását figyelembe vette, az ált. termtud. alapon álló talajtan alapelveit fogadta el irányadónak. Meggyőzte →Lóczy Lajost Mo. átnézetes talajtérképe klimazónális alapon való fölvételéről. 1909: a bpi, 1910: a stockholmi nemzetk. agrogeológiai konf-n elgondolásának számos hívet szerzett. Az I. vh. idején hadigeológus, 1917: Montenegróban talajkutató. 1918: kezdte meg Mo. klimazónális talajtérképe készítését, vizsgálva ebben a talajöveken belül élő növények tenyészidejét és anatómiai szerkezetét. 1926: megbízták az Ibériai-fszg. talajtérképe elkészítésével. Vizsgálta a vízszabályozással kialakult hazai szikesek termővé tételének lehetőségeit. 1926: gazd. főtan., 1928: kísérletügyi főig., mint a Földtani Int. talajtani osztályvez-jét 1932: nyugdíjazták. – 1929: a SZIA IV. o. tagja. – M: Szikes talajok öntözése és alagcsövezése. Írta E. W. Hilgard. Ford. Bp., 1894. – Magyaróvár környékének talajtérképe. Uo., 1896. – Bericht über die Aufname im Jahre 1896. Uo., 1898. – Jelentés az 1897. é. Szeged–Kalocsa közötti ter-en végzett reambulaczióról és a keszthelyi kir. gazd. tanint. birtokának agrogeológiai fölvételéről. Uo., 1898. – Szikes talajok Mo-on. Uo., 1898. (Klny. Termtud. Közl.) – Le Dosage du colcaire soluble les terres a vignobles. Uo., 1903. – Szeged és Kistelek vidéke. 20. zóna XXII. rovat jelzésű lap. (1:75.000) Uo., 1905. T.E.

SZIA tagajánl. 1922:24; 1929:31. – Díszalbum 1931:183. – Karczag 1932:925. – SZIA Értes. 1935:81. – Földtani Közl. 1936:2. (Timkó Imre) – MÉL II:912. (†febr. 20.)