🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tukats
következő 🡲

Tukats Erzsébet Annunciáta MKI (1900 k. – Bp., 1984. jún. 30.): iskolanővér. – Bpen 1923: fil.–ped. szakos tanítóképzői tanári okl. szerzett majd bölcsészdrrá avatták. – M: A Miasszonyunkról nev. szegény isko.nővérek vez. alatt álló kalocsai érs. r. k. kisdedóvónőképző int. és kisdedóvoda 1938/39. évkve. Szerk. Kalocsa, 1939. – A Miasszonyunkról nev. szegény isko.nővérek vez. alatt álló kalocsai érs. r. k. polg. leányisk. 1938/39. évkve. Szerk. Uo., 1939. – A Miasszonyunkról nev. szegény iskolnővérek vez. alatt álló kalocsai érs. r. k. tanítónőképző int., leánylíc. el. isk. 1938/39. ért. Szerk. Uo., 1939. 88

Tóth Gábor: A mo-i tanítóképző int. tanárképzés tört-e. Apponyi kollégium. Bp., [1996]: 218. – Diós 1999: 229. (5.806) – Értesítők 2001. 9: 12.713, 12.772, 12.895. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)