🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tvrdy
következő 🡲

Tvrdy György (Zsolna, Trencsén vm., 1780. júl. 5. – Zsolna, 1865. nov. 23.): kanonok. – Öccse: István (1786–1862) nyitrai knk. A zsolnai gimn-ban és a nyitrai papnöveldében tanult, a teol. befejezése után a ppi irodában írnok, 1803: pappá szent. 1804: a kápt-i helynök titkára, majd papnöveldei alig. Hivataláról önként lemondott, bátyjához ~ Dániel drietomai plnoshoz ment kp-nak. 1806: viszolaji, 1808: puchói plnos, 1815: alesp., 1832: knk és papnöveldei kormányzó, 1835: Szűz Máriáról c. jászti apát. 1848: a tűzvész által elpusztított pléb-tp. fölépítésére 500 aranyat adott; az elolvadt 3 harang helyett újakat öntetett, a tp. fölszereléséhez tetemes összegekkel járult hozzá. A kápt-nak 1860 k. 12.000 ft-ot adott; latin és tót költeményeket írt. – M: Medulla doctrinae christiano-catholicae in metrum auctore … Budae, 1856. 88

Religió 1866.IV:29. Paska István: A zsolnai pléb. tp. egykor és most. Az 1890. évi restaurálás alkalmából. Zsolna, 1890: 48. – Vagner 1896: 348. (+ Zsolna, 1865) – Szinnyei. XIV: 600. (+ Nyitra, 1863. nov. 23.)