🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tyukodi
következő 🡲

Tyukodi György SJ (163? – Sárospatak, 1682. nov. 22.): tanár. – 1649. X. 25: lépett a JT-ba. A 2 é. próbaidő elteltével Győrött középisk-ban tanított; 1653: Nagyszombatban bölcs-et 1655–59: teol, tanult. A 3. próbaéve után 1661: a nagyszőlősi misszió vez-je, s ezentúl 1–2 é. megszakítással 1675-ig Szatmáron hitszónok és házfőn. 1676: az ungvári koll. ig-ja, 1680–: haláláig Sárospatakon házfőn. – M: Halotti beszéd Sennyei Erzsébet, Károlyi László hitvese fölött. Kassa, 1673. – Eghi Zenges, avagy mennyei vigasztaló szozat: Mely alászállott a Mélt ... Rakoczi és Báthori igen meg-keseredett ... gyászos Vdvarhoz. Uo., 1677. (Ezen munkáról Tyukodynak Zrínyi Ilonához Ungvárról 1678. I. 26. írt m. levele, a reá írt megjegyzésekkel: Századok 1873: 675.) 88

Szinnyei. XIV: 601.

Tyukodi Mária M. Rufina, ASzFL (Kaplony, Szatmár m., 1897. ápr. 16.–Vác, 1968. ápr. 11.): szerzetesnő. – 1916. I. 5: Bpen lépett a kongr-ba. 1920. VIII. 15: első, 1924. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Érsekújvárt az állami, Diósgyőrött a vasgyári kórházban betegápoló, Tatabányán kertész. – A szétszóratás után, 1951 őszétől a váci ppség szoc. otthon részében élt. r.k.

Tyukodi (Kind) Mihály (Kaplony, Szatmár vm., 1916. júl. 1.–Gyulafehérvár, 1997. okt. 30.): áldozópap, gimn. tanár. – Kaplonyban és Nagykárolyban tanult, ahol 1937. VII: éretts., a bölcs-et és teol-t a Nagyváradon végezte, 1942. IV. 4: pappá szent. Szatmárnémetiben hitokt., 1942–43: Krasznabélteken kp., 1944. X-ig Munkácson hitokt. A Pázmány Péter Tud.egy. lat. középisk. tanári okl. szerzett és egyh.tört-ből drált. 1946: Szatmárnémetiben a m. gimn. tanára. 1948. VIII: az isk. államosítása után Színfaluban plnos, titokban több papnövendék tanulm. előkészületének irányítója. Amikor 1950. VI. 20: meglátogatta a kőrösbányai száműzetésben élő pp-ét, →Scheffler Jánost, őt is letartóztatták és 3 évre a Duna-csatornához internálták. 1951. IV. 26: szabadulása után visszatért Színfaluba plnosnak. 1955. XI. 4: →Márton Áron a gyulafehérvári Hittud. Főisk. tanárává és spirituálisává tette. 1965. VII: áll. parancsra el kellett hagynia Gyulafehérvárt, Aknasugatagon (Máramaros m.), 1967–76: Krasznabélteken plnos. 1970. III. 5: p-i prel. 1976–78: Szatmárnémetiben a ferences tp., a Hildegárda plnosa. 1979: mert →Sípos Ferenc szatmári h.ordinárius joghatóságának érvényességét kétségbe vonta, el kellett hagynia az egyhm-t, Érmindszenten, majd Tasnádon plnos, végül Krasznabéltek filiájába, Gyöngyre (szatmári egyhm.) vonult vissza. 1990–93: Bálint Lajos gyulafehérvári pp. meghívására Gyulafehérváron lat. tanár. – Írása: Márton Áron emlékkv. (Kolozsvár 1996: 147. Ahogyan én láttam... Márton Áron kapcsolatai más egyhm-ékkel) – Kz-ai: A szeminárium története 1947/48 tanévben. (Szatmár [1948]) – 1953-at írtak a kalendáriumban. (Gyöngy 1988) – Azoknak, akik szivesen olvassák. (Érmindszent, 1979) – Észrevételek Virt László: Katolikus kissebbség Erdélyben című műnek adataival kapcsolatban. [Gyulafehérvár, 1991 után] – Jól megnézett... [Gyulafehérvár, mikor?] – Napló 1939-1941. IX. 13. [Nagyvárad-Kaplony, mikor?] – Napló 1956-1957. [Gyulafehérvár, mikor?] – Napló 1944-1946. [Bp.–Kaplony, mikor?] – Mindenes 1955-1956. Életemből. [Gyulafehérvár, mikor?] – Szinte ezer éves kövek. [Gyulafehérvár, mikor?]  88

Tempfli–Sípos 2000:198. [Lendítse meg, kisapám c. posztumusz kötete jelezve]