🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tyukoss
következő 🡲

Tyukoss János (Érsekújvár, Nyitra vm., 1870. dec. 24.–Pozsonypüspöki, 1948. ápr. 8.): esperes-plébános. – Érsekujvárt, Pozsonyban és Esztergomban tanult, a teol. 1889–93: a KPI növendékeként a bpi Tud.egy. végezte, 1893. VI. 27: pappá szent., 1901: teol. dr. Nagykéren kp., 1895: Nagysárón kisegítő. 1896: Pozsonyban saárdi Somssich Imre gr. (1843–1914) családjánál nevelő és hitokt. 1898: Pozsonyban az ev. gimn. hittanára. 1901: Pozsonypüspökiben plnos, h.esp. és az el. iskolák felügyelője. 1924: egyhm. cenzor. 1924: c. p-i kp., 1932: esp., a közs. képv.testület tagja, egyh.ker. tanfelügyelő, a Villa Lisieux ótátrafüredi jótékony üdülőtelep ig-ja. a Mozsny árvaház kuratóriumának eln. – 1919 után a csehszl-i Orsz. Ker. Szoc. Párt papi szárnyának egyik vez-je. Ellenezte 1936. III: a 2 m. polg. párt, az Orsz. Ker. Szoc. Párt és a M. Nemz. Párt egyesítését [VI. 21: eln. Jaross Andor (1896–1946), üv. eln. →Esterházy János; aleln. →Gregorovits Lipót knk.]; 1936–: a csehszl. korm. által támogatott M. Kat. Tanács megalapítója, amelynek célja az Orsz. Ker. Szoc. Párt befolyásának csökkentése a m. kat-ok körében. – Versei: M Szle (1900, 03/04), Alkotmány (1904) – M: Szűz Mária élete. Kantáta Piel P.-től. Szövegét ford. Pozsony, 1904. – Vasárnapi kenyér 1–2. köt. Hol? 1936. – Az Oktató Néplap kat. hetilap 1887. I. 1.–1897. XII. 15: társszerk. és folytatása az Országos Néplap, hetilap 1898. I.–1899. VI. 16: szerk.; Pozsonypüspökiben a Plébániai Tudósító 1928. V. 10. [egyetlen(?) sz.] fel. kiadója.  88

Szinnyei XIV:602. – Schem. Strig. 1917:396. – Rep. lex. Pozsony, 1936:462. – Schem. Tyrn. 1938:307. – Lakatos 1981:1688. (2168.) – Viczián 1995:189. (1357, 1372, 1464.) – Berzeviczy 2000:72. (1021.) – Angyal 2002:337. – Beke 2008:763. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban).