🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tej
következő 🡲

tej: 87-91 % vízből, 2-4 % fehérjéből, zsírból álló, vitaminokat és cukrot tartalmazó fehér folyadék. - 1. Az állatvilágban az emlősök ivadékainak táplálásra szolgál. A ~termelésre kitenyésztett emlősök az ivadékok szükségletét messze meghaladó mennyiségben tejelnek. - 2. az ember esetében az édesanya keblében képződő folyadék, mellyel gyermekét szoptatja. - 3. A Szentírásban. A kecske, birka és tehén~ Izr-ben a legfontosabb élelmiszerek közé tartozott (Sir 39,26; Péld 27,27; MTörv 32,14; 1Kor 9,7). Bőrtömlőkben tárolták (Bír 4,19), s a vendéget is megkínálták vele (Ter 18,18; MTörv 32,14; Bír 4,19). A ~ből sajtot is készítettek (1Sám 17,18; 2Sám 17,29; Jób 10,10). A törv. tiltotta, hogy a gidát anyja ~ében főzzék (Kiv 23,19, 34,26; MTörv 14,21). E tilalom értelme ugariti szövegek alapján világosodott meg: föníciai-kánaáni kultikus szokás volt. A ~ bősége a gazdagság és a jólét s a messiási boldogság jelképe (Iz 55,1; 60,16; Jo 4,18). Jákob áldásában Júda erejének és szépségének jelképe a ~fehér fog (Ter 49,12). Az Én-ben a vőlegény kedvességére utal (4,11; 5,12). Az ÚSz-ben a hamisítatlan és romlatlan ~ az igaz tanítás szimbóluma (1Kor 3,2; Zsid 5,12; 1Pt 2,2). - Ikgr. A tud-ok anyjának, a filozófiának melléből 7 sugárban ömlik a ~, mellyel a →hét szabad művészetet táplálja. Képtípus: →Szoptató Madonna  R.É.

BTSz 1976:1290. - BL:1777. - MN I:73, 92. - KML 1986:300.