🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > teve
következő 🡲

teve (gör. Kamélosz, lat. Camelus, Dromedarius): a páros ujjú patások rendjébe tartozó kérődző, hosszú nyakú, nagy termetű, dús szőrzetű, egy- v. kétpúpú állat. - A sivatagos ter-ek nomád népei nagyon régen háziasították teher- és személyszállításra. Húsát, tejét és szőrét hasznosítják. Az ókori K-en harci állatnak is használták. Asszíriában is előfordult; a Kr. e. 11. sz-tól szerepel a szövegekben és a reliefeken; de állatfigurák formájában és pecséteken a háziasított ~ Mezopotámia azon központjaiban, ahol a lakosság letelepedett életmódot folytatott, legalább a Kr. e. 3. évezredtől kimutatható. A Mariban felszínre került levelekben és okiratokban nem szerepel. - A Szentírásban tisztátalan állat (Lev 11,4; MTörv 14,7). Az egypúpú arab ~, a dromedár csak egyszer szerepel (Iz 60,6), egyébként mindig a baktriai kétpúpú ~ről van szó. Már a nomád ősatyák tenyésztették, vagyonuk jelentős része volt (Ter 24,10; 30,43; 32,7;. Jób 1,3; Tób 10,10), hátas (Ter 24,61) és harci állatként (Iz 21,7; Zak 14,15) használták. - Az ÚSz-ben Ker. Szt János prófétaságának jeleként ~szőrből készült ruhát viselt (Mk 1,6). Jézus példázatában a rakományával a szűk kapuban megakadó ~ a mennyek országán kívül rekedő gazdag ember képe (Mt 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25: „könnyebb a ~nek átmenni a →tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába”); a →farizeusoknak szóló dorgálásában: „a →szúnyogot kiszűritek, de a ~t lenyelitek” a fontos dolgok képe (Mt 23,24). - Ikgr. A földrészek ábrázolásain ált. Ázsia szimbóluma. A kk. műv-ben az éberség, az észrevevés szimbóluma, mert megtalálja a „friss vizet”, már messziről megérzi és „az élet forrásához siet”. Teherhordóként jelképezheti az emlékezetet, alázatosságot, engedelmességet, türelmet, de a tunyaságot is. →Noé bárkája és karavánok ábrázolásain szerepel. Gazdagon díszített ~k kísérik a →Háromkirályokat. Kozma és Damján legendájában ~ jelenti a két vt. halálát és sírjának helyét ker. társainknak. - Attrib. Illés próf-t gyakran ábrázolják ~szőr ruhában, Szt Ménászt 2 térdeplő ~ közt, mert ott temették el, ahol a holttestét szállító ~ megállt. **-R.É.

Kirschbaum II:491. - Lipffert 1976:35. - KML 1986:303. - BL:1813.