🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tizenhat pont
következő 🡲

tizenhat pont, 1956. okt. 22.: a műegyetemi ifjúság követelései a lengyelekkel rokonszenvező tüntetésre. – A Bpi Műszaki Egy. du. gyűlésén részt vettek az Építőipari és Közlekedési Egy., a Mezőgazd. Gépészmérnöki Főisk., a Testnev. Főisk., a Kertészeti és Szőlészeti Főisk., a Haditechnikai Int., a (pol. tisztképző) Petőfi Akad. és a Zalka Máté laktanya képviselői. Megvitatták az X. 16: Szegeden az állampárttól és a Dolgozó Ifj. Szöv-től függetlenül alakított Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete küldöttei által ismertetett követeléseket. A résztvevők egyhangúan csatlakoztak a MEFESZ-hez. Az éjszakába nyúló tanácskozáson megfogalmazták a kezdetben 10, majd 16 pontos követelésüket: 1. Vonják ki a szovjet csapatokat. – 2. Új, alulról kiinduló választások legyenek a Magyar Dolgozók Pártjában, válasszanak új Központi Vezetőséget, hívják össze a pártkongresszust. – 3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnösöket váltsák le. – 4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében, vonják felelősségre Rákosit. – 5. Ált., egyenlő és titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot. – 6. Vizsgálják felül a magyar–szovjet, ill. a magyar–jugoszláv kapcsolatokat, a kölcsönös be nem avatkozás jegyében. – 7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazd. életet a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján. – 8. Hozzák nyilvánosságra a külkeresk. szerződéseket, a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a m. uránról. – 9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás-létminimumot. – 10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg gazdálkodók kapjanak a termelőszövetkezetekkel egyenrangú támogatást. – 11. Független bíróság vizsgálja felül az összes pol. és gazd. pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba hurcolt foglyokat. – 12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ-újságot, ismerhesse meg mindenki saját káderanyagát. – 13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot, helyére 1848-49-es emlékmű kerüljön. – 14. Új, nemz. jellegű címert, a katonáknak új, a m. hagyományoknak megfelelő egyenruhát, III. 15. nemz. ünnep, X. 6. nemz. gyászünnep és tanítási szünet legyen. – 15. Szolidaritás a lengyel néppel. – 16. X. 27: üljön össze egy orsz. diákkonf., ahol megvitatják a követeléseket.  – A du. és esti gyűléseken a Marx Károly[!] Közgazd. Egy., az Orvostud. Egy., a Színműv. Főisk., a Kertészeti és Szőlészeti Főisk., a gödöllői Agrártud. Egy. diákjai – az ELTE bölcsészkariak kivételével, akik új DISZ-vezetőséget választottak – csatlakoztak a műegyetemistákhoz, MEFESZ-szervezeteket alakítottak. A ~ot átadták a Szabad Nép (1942–56), a Szabad Ifjúság (1950–56) és a M. Nemzet (1938–44, 1945–) napilapok szerkesztőségeinek s a 20 órás hírekben való közlésre a Kossuth Rádiónak. X. 23: a 15 órakor kezdődött diáktüntetésen Sinkovits Imre (1928–2001) elszavalta a Nemzeti dalt, egy diák fölolvasta a ~ot, melyet a tüntetők 17 órakor a rádióban akarták beolvastatni, de az ÁVH-s őrség a tüntetők közé lőtt. 88

1956 kézikv-e I:70.

tizenhat pont, 1956. okt. 22.: a műegyetemi ifjúság követelései a lengyelekkel rokonszenvező tüntetésre. - A Bpi Műszaki Egy. du. gyűlésén részt vettek az Építőipari és Közlekedési Egy., a Mezőgazd. Gépészmérnöki Főisk., a Testnev. Főisk., a Kertészeti és Szőlészeti Főisk., a Haditechnikai Int., a (pol. tisztképző) Petőfi Akad. és a Zalka Máté laktanya képviselői. Megvitatták az X. 16: Szegeden az állampárttól és a Dolgozó Ifj. Szöv-től függetlenül alakított Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete küldöttei által ismertetett követeléseket. A résztvevők egyhangúan csatlakoztak a MEFESZ-hez. Az éjszakába nyúló tanácskozáson megfogalmazták a kezdetben 10, majd 16 pontos követelésüket: 1. Vonják ki a szovjet csapatokat. - 2. Új, alulról kiinduló választások legyenek a Magyar Dolgozók Pártjában, válasszanak új Központi Vezetőséget, hívják össze a pártkongresszust. - 3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnösöket váltsák le. - 4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében, vonják felelősségre Rákosit. - 5. Ált., egyenlő és titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot. - 6. Vizsgálják felül a magyar-szovjet, ill. a magyar-jugoszláv kapcsolatokat, a kölcsönös be nem avatkozás jegyében. - 7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazd. életet a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján. - 8. Hozzák nyilvánosságra a külkeresk. szerződéseket, a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a m. uránról. - 9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás-létminimumot. - 10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg gazdálkodók kapjanak a termelőszövetkezetekkel egyenrangú támogatást. - 11. Független bíróság vizsgálja felül az összes pol. és gazd. pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba hurcolt foglyokat. - 12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ-újságot, ismerhesse meg mindenki saját káderanyagát. - 13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot, helyére 1848-49-es emlékmű kerüljön. - 14. Új, nemzeti jellegű címert, a katonáknak új, a m. hagyományoknak megfelelő egyenruhát, III. 15. nemzeti ünnep, X. 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet legyen. - 15. Szolidaritás a lengyel néppel. - 16. X. 27: üljön össze egy orsz. diákkonf., ahol megvitatják a követeléseket.  - A du. és esti gyűléseken a Marx Károly[!] Közgazd. Egy., az Orvostud. Egy., a Színműv. Főisk., a Kertészeti és Szőlészeti Főisk., a gödöllői Agrártud. Egy. diákjai - az ELTE bölcsészkariak kivételével, akik új DISZ-vezetőséget választottak - csatlakoztak a műegyetemistákhoz, MEFESZ-szervezeteket alakítottak. A ~ot átadták a Szabad Nép (1942-56), a Szabad Ifjúság (1950-56) és a M. Nemzet (1938-44, 1945-) napilapok szerkesztőségeinek s a 20 órás hírekben való közlésre a Kossuth Rádiónak. X. 23: a 15 órakor kezdődött diáktüntetésen Sinkovits Imre (1928-2001) elszavalta a Nemzeti dalt, egy diák fölolvasta a ~ot, melyet a tüntetők 17 órakor a rádióban akarták beolvastatni, de az ÁVH-s őrség a tüntetők közé lőtt. 88

1956 kézikv-e I:70.