🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Udvarhely
következő 🡲

Udvarhely (Székelyudvarhely): domonkosrendi kolostorának 1496: Budai Mihály volt a perjele. 1497: Johannes Episcopi, a m. rtart. perjele rendelete szerint a segesvári, szebeni és ~i domonkosok együtt Marosszék, Keresztúrszék és Udvarhelyszék egész területéről együtt gyűjthetnek alamizsnát, míg Kézdiszék egészen a segesváriaké. 1524: 6 szerzetespap és 3 munkástestvér tartozott a kolostorhoz. H.F.L.

Et. Eml. I:531. – Pfeiffer Miklós: A domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos története. Bp., 1917:65.