🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ugocsa non coronat
következő 🡲

Ugocsa non coronat (lat.): ’Ugocsa nem koronáz’. – A hagyomány szerint: 1. az 1505. évi rákosi ogy-en a rendek kötelezték magukat, hogy II. (Jagelló) Ulászló (ur. 1490–1516) halála után idegent nem választanak többé kir-lyá. E megállapodást Ugocsa vm. – hazánk legkisebb vm-je – követei Békényi és Újhelyi írták elá. 1526. VIII. 29: a mohácsi csatavesztés után I. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1524–64) trónszerző próbálkozásakor →Werbőczy István az 1505-iki szövetséglevelet elküldte a vm-éknek. Amikor I. Ferdinánd a rendeket 1527. XI. 3: meghívta koronázására, írta ezt a rövid választ Ugocsa vm. 1635: e szólást a vita nélküli elutasításkor már használták. – 2. a →pragmatica sanctio tárgyalásakor 1722: az ogy-en hangzott el ogy-en először, amikor a leányörökös megkoronázására coronat vagy non coronat kifejezésekkel szavaztak; egyedüliként az ugocsai követ szavazott non coronat-tal s ezóta forog közszájon: ~. 88

Tóth Béla, Szájrul-szájra. Bp., 1901: 28.