🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ugron
következő 🡲

Ugron, Csák nb.: 1. Csák Ugrin, Hugrinus, Ugrinus (1207 k.–Spalató, 1248. nov. 27.): érsek. Ugrin kalocsai érs. unokaöccse. 1227: az első csázmai prép., zágrábi knk., kb. 1229–40: nagybátyja támogatásával a párizsi egy-en teol-t tanult. 1242 elején még csázmai prép-ként kísérte a menekülő IV. Bélát a Tengermellékre, aki cettinai és szigeti (brazzai, lessimai és curzolai) gr-fá tette. 1244. X. 2: spalatói comesnek is kinevezte, ~nak s a spalatói egyh-nak örök időkre odaajándékozta a cettinai ker-et. A kir. kívánságára ~t a spalatóiak érs-ké vál. 1245. IV–1248. XI. 27: spalatói érs. 1247. IX. 20: pp-ké szent., de az érs. palliumot a p-nak tett hűségeskü után csak 1248. III. 9: vehette át Bertalan szkardonai pp-től. Hamarosan összetűzött Szebenikóval, s azt még a pallium átvétele előtt kiátkozta, ezt IV. Ince 1246. VII. 9: megsemmisítette. A kápt. jogait megkurtította. Papok helyett vitézek társaságát kereste, szerény jövedelmét mindenféle módon igyekezett növelni. Utóda 1249: a MA-ban (Spalatói) Tamás, Gamsnál Buzád nb. János OP, Eubelnél Rogerius. – 2. →Csák Ugrin (†1204) – 3. →Csák Ugrin (†1241). 88

Schem. Zagr. 1870:XIV. (6.) (s.v. Ugrinus, itt azonos a kalocsai érs-kel!) – Gams 1873:420. (34.) (s.v. Hugrinus) – Matković 1888:XXXVIII. (7.) – Balics 1890:650. (s.v. Ugrin) – Pauler II:688. (s.v. Ugron) – Eubel I:459. – Margalits 1902:437. (†nov. 30.) – A tatárjárás emlékezete Bp., 1981:193.