🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Una Sancta
következő 🡲

Una Sancta, US: egységmozgalom a II. Vatikáni Zsinat előtt. – Némo-ban a náci diktatúra idején r.k. és ev. teológusok kezdeményezésére ~ körök alakultak, melyekben imádkoztak, megbeszéléseket tartottak a keresztények egységéről. Résztvevőit, éppúgy mint az 1910: keletkezett →ökumenikus mozgalom tagjait az a meggyőződés vezette, hogy a ker-ek megosztottsága botrány a világ szemében. Később egymástól független katolikus és evangélikus ágra bomlott. Katolikus részen a biblia-, liturgikus  és ifjúsági mozgalom keretében élt tovább az egységkeresés. – Egyes r.k. teológusok (pl. J. Lortz) a →reformáció újraértékelésére is vállalkoztak. 1946 u.  együttműködés alakult a niederaltiachi apátsággal. 1948. VI. 5: egy római monitum óvott az ~ mozgalom „vadhajtásaitól". A ~ eszméi a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban (LG 8, UR 3) is megszólalnak.  Sz.F.

LThK 1993 X:2001.