🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Unger
következő 🡲

Unger Ágoston Imre OFM (*Bp, 1910. jan. 19.): plébános. – 1925: Nagyszombatban lépett a szalvatoriánus rtart-ba. 1934: pappá szent. 1935: Eperjesen a gimn. és tanítóképzői hittanár. 1937: Nagyszombatban hitokt. 1940: Alsósebesen (v. Sáros vm.) kp. 1942: a tót hadseregben tábori lelkész. 1944: Eperjesen hitokt. 1946: Kassán rövid ideig kp., majd Bártfán házfőn. 1949: amikor kiderült, hogy m. és nem hajlandó megtagadni magyarságát, Érsekújvárra helyezték. 1950. IV. 14/15. éjjelén Garamszentbenedekre vitték a rendőrök; 5 hónap után munkaszolgálatra osztották be. Azután 16 é. különböző munkákat végzett, mint: méhek betegségének kutatója, gyógynövényszakértő, kikötői rakodómunkás, s.munkás és raktárnok. 1966: Újbarson, 1971: Érsekújvárt, majd 6 é. Sárréten (v.Pozsony vm.), 14 é. Pereden plnos. 1991. V. 31. – : az érsekújvári ferences ktorban élt.  88

Gutai Dunatáj 1992. II. 28. (Hofer Lajos: Megpróbáltatásokkal teli élet. Egy Ferenc-rendi atya kálváriája) – Hetényi Varga 1992. I:597.

Unger Alajos (*Győr, Győr vm., 1815): festő. – A győri Nemzeti Rajzisk. tanulm. után 1836–42: a bécsi akad. képezte magát. Tanulmányutak után 1848: hazatért. Győrött rajzból magánleckéket adó portréfestő. 1840: megfestette Győr ostromát (2009: M. Nemz. Galéria birtoka) 1846: Szt László m. kir. ráismer Salamon kir-ra (közölte: Hazánk 1848: 6. sz.) 88

Bedy Vince: A győri Nemz. Rajzisk. tört-e. Győr, 1930. – Győri életr. lex. Győr, 2003:345.

Unger Barnabás András, OCist (Hegyeshalom, Moson vm., 1879. máj. 3. – Győr, 1960. jún. 9.): tanár. – 1895. VIII. 29: lépett a r-be, 1902. VI. 27: szerz. fog. tett, VII. 2: pappá szent. Ném–lat. szakos tanári okl. szerzett. 1907: drrá avatták. 1902: Egerben, 1903: Székesfehérvárt, 1904: Pécsett, 1905: Egerben, 1912: Baján, 1920: Zircen, 1921: Egerben (fr. nyelvet is) tanított, 1937–41: nyugdíjazásáig Zircen a zárdajavak ig-ja. – M: Denis Mihály élete és műve. Irod.tört. tanulm. Bp., 1907. – Álneve: Unger A. Barnabás (művén) 88

Kalmár. 1907:55. – Lakatos. 1914:202. – Barthos–Csetri. 1925:78. – Schem. congr. de Zirc. Bp., 1942: 240. – Pilinyi. 1943:247. – Ciszt névtár 1947/48:10. – Diós 1999:231. (5900.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Unger Béla (*Bp., 1918. márc. 20.): plébános. – A teol. Veszprémben kezdte, 1937–41: a KPI növendékeként önköltségen tanult, Zircen 1941. VI. 24: pappá szent. 1941. VII: Kéthelyen, 1941. XII: Dióskálon, 1942. VI: Káptalanfán, 1943. X: Nagyvázsonyban, 1944. IX: Zalaszentgróton kp., 1944. XI: Eszterházára, 1945. I: Bezenyére, onnan No-ba távozott. 1945–53: Ulberingben (passaui egyhm.) kp. és egyidejűleg 1947. II. 2.–1958. XI. 10: az egyhm. ter-ére menekült m-ok lelkipásztora. 1953. IV. 1.–1956. I. 30: Schöllensteinben kihelyezett kp., 1956. VII.–1964. okt. 13: a Sankt Salvator-pléb. vez. lelkésze 1961 – : ném. állampolgár s 1961. X. 24: passaui egyhm-be véglegesen fölvett pap. Beiktatott plnos Villshofen városának Pleiting nevű ker-ében. 88

Pfeiffer. 1979:1054.

Unger Ferenc (Dobrafalva, Vas vm., 1880. febr. 14. – Veszprém, 1953. jan. 14.): plébános. – A gimn. 1–4. o. Szentgotthárdon, az 5–6. o. Szombathelyen, a 7–8. o. Kecskeméten járta, 1902: éretts., a teol. veszprémben végezte, 1906. VI. 30: pappá szent. Zalapetenden, 1908. V. 3: Buzsákon, 1910. VI. 30: Balatoncsicsón, 1910. XI. 22: Kiskomáromban kp., 1911. III. 21: Böhönyén helyi káplán, 1911. X. 17: Szentkirályszabadján, 1914. X. 26: Márkon admin. 1917: plnos. 1936: a veszprémi ker. h.esp. tanfelügyelője, majd ker. esp. 1947: javadalmáról lemondott, nyugdíjazták. Szentkirályszabadján, Márkon és Bándon az ő idejében építették, ill. renoválták a tp-ot; Márkon és Bándon az isk-t és Bándon a kálváriát építtette. – M: A törvény előtt. Tótból ford. Veszprém, 1911. 88

Schem. Veszpr. 1938: 234. – Pfeiffer. 1979: 1055.

Unger Ilona Liberáta, KN (Pápateszér, Veszprém vm., 1911. jan. 16.–Bakonybél, 1986. nov. 16.): szerzetesnő. – 1932. IX. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1936. VIII. 16: tette. Pécsett, Körmenden betegápolóként dolg. – A szétszóratás után 1950 őszétől Pusztaegresen kántor. Utolsó éveiben a bakonybéli szoc. otthonban élt. r.k.


Unger Jenő (20. sz.): rendőrfogalmazó. – Az I. vh-ban katona, hadnagyként szerelték le. Szegeden 1925/26: jogból drált, 1935–44: az egri Érs. Jogkad. a kriminalisztika és rendőr bíráskodási jog m.tanára. – M: A tanúvallomás értéke. Bp. [1938] 88

Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:42.