🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Unio Apostolica Cleri
következő 🡲

Unio Apostolica Cleri: az egyházmegyés klerikusok egyesülete. – 1640: Tittmoningban (Salzach tart.) B. Holzhauser alapította mint világi klerikusok közösségét (Institutum clericorum saecularium in commune viventium). Ennek mintájára 1862: Fro-ban a Victor-Emmanuel Lebeurier papi közösséget kezdeményezett, melyet később ~nek neveztek. XV. Benedek 1921: hagyta jóvá. Az 1970-es években már 50 orsz-ban jelen volt. 1997–98: új szabályzatot kapott. – Tagjainak az ~ szabályzatában megfogalmazott életrendet kellett megvalósítania, mely napi elmélkedést, rövid lelki olvasmányt, rózsafüzér imádkozását, az ~ tagjaiért mondott imát, és más, a lelki élethez kapcsolódó cselekményeket (havi gyónás, rekollekció, teol. tanulmány) kért. Életrendjük követelményeinek teljesítéséről készített nyilvántartó táblázatukat havonta átadták (megküldték) lelki irányítójuknak, aki ezt észrevételeivel visszaadta (küldte). – Mo-on a II. vh. előtt az ~ közp-jai a szem-ok voltak. A háború után nem működhetett nyilvánosan, de voltak atyák, akik szellemét megőrizték és másoknak továbbadták. – 1995. IX. 20: az ~ újjáalakult. Az MKPK Seregély István elnök vezetésével 1995. X. 3: megerősítette a vezetőséget és jóváhagyta az orsz-os direktóriumot. Az ~ székhelye: Orsz. Lelkipásztori Int. (1068 Bp., Városligeti fasor 42.) – Statutuma kimondja, hogy a ~ nem kínál különleges lelkiséget, a pap lelkületét az egyhm-ben, a pléb-n végzett munkája „lelkipásztori szeretet" megélése határozza meg. Buzdítja a paptestvéreket a testvéri összejövetelekre, az egymásért végzett imára és a kölcsönös segítségnyújtásra. – 2007. V. 14: tisztújító orsz. közgyűlés után az ~  elnöke Székely János pp, orsz. titkár Fülöp Ákos, az orsz. pénztáros Brückner Ákos Előd OCist; egyhm. felelősök: Beran Ferenc (Esztergom-Bp.), Marics István (Győr), Mosolygó Marcell (Hajdúdorog), Száraz László (Székesfehérvár), Tajdina József (Kalocsa-Kecskemét), Czank Gábor (Szeged-Csanád), Stella Leontin (Vác), Linzenbold József (Debrecen-Nyíregyháza), Tál Zoltán (Veszprém), Gyürki László (Szombathely), Borza Miklós (Kaposvár), Kajtár Edvárd (Pécs), Kovács Albert OCD. Lelkiségi füzete: Magyar Papi Egység c-mel a Távlatok mellékleteként jelenik meg. –

A mozgalmat  Erdélyben Scheffler János 1933-: teol. tanárként terjesztette és szervezte, miután mp. lett, Bogdánffy Szilárdra bízta vezetését. 1947. III. 19: az ~ egyhm. ig-ja Rényi Ferenc. 1949: itt is megszűnt. **–BLB

Egri Egyhm. Közl. (1943:75. Vízy Miklós: Felhívás az „Unio Apostolica” tagjaihoz”) – LThK 1993. X:410.