🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ur
következő 🡲

Ur (héb. Ur kasdim, ‘a káldeai Ur’): egykor jelentős város Babilónia déli részén; ma romváros. – A bibliai hagyomány szerint (Ter 11,27) Ábrahám hazája. J. E. Taylor (1854), R. C. Thompson és H. R. Hall (1918-tól) munkáját folytatva Sir L. Wolley tárta föl (1922–34) a romjait. Szin (sumér nyelven Nanna) holdisten kultuszának volt a városa. A város közp-jában épült hatalmas tp-együttest a hozzá tartozó zikkurattal az ő tiszteletére szentelték. Maga a tojásdad alapterületű város virágkorában kb. 1 km hosszú és 700 m széles volt. Fal és három oldalról víz vette körül: az Eufrátesz egy ága, ill. egy mesterséges csatorna. Két kikötője volt, az Eufrátesz ui. összekötötte ~t a Perzsa-öbölle1; gazdagságát elsősorban kiterjedt kapcsolatainak köszönhette. A letelepülés már az E1-Obeid-korban (Kr. e. 4300 k.) elkezdődött, tehát akkor, amikorra Babilónia D-i része művelődésének kezdetei esnek. E kor, mely kb. Kr. e. 3400-ig tartott, az ~tól 6 km-re É-ra elterülő Tell-el-Obeidről kapta a nevét, ahol az első erre a korszakra jellemző kerámiát találták. Ebben a korszakban ~ több részét elpusztította egy sokáig tartó áradás. Az ásatást végzők az áradás maradványaira utaló réteget „vízözön-réteg”-nek nevezték el, de nincs rá bizonyíték, hogy akkor egész Babilóniát elöntötte volna a víz. – Pol. szempontból csak a Kr. e. 3. sz: vált ~ jelentőssé. Az ásatások során feltárt királysírokban értékes leleteket találtak (nemesfémből készült, drágakövekkel díszített fegyverek, serlegek, lantok stb.), és annak nyomaira bukkantak, hogy a kir-okkal kíséretüket is eltemették. Kr. e. 2375 k. került uralomra a sumér kir-lista hagyománya szerint az 1. ~i dinasztia; tagjai: Meszanepada, Aanepada, Meszkiagnunna, Elulu és Balulu. A 2. ~i dinasztia az említett kir-lista szerint nem játszott jelentős szerepet. – A 3. dinasztia idején (kb. Kr. e. 2047–1939) ~ vezető szerepet töltött be Mezopotámia D-i részén. Ur-Nammu, Sulgi, Amar-Szuena, Susinak és Ibbi-Szin kir-ok megkísérelték a sumérséget (→sumérok) újra felvirágoztatni. A most egységes birod-at új szempontok szerint központilag kormányozták; a sumér irod. virágkorát érte el. Mindenfelé hatalmas kultikus épületeket emeltek. A dinasztia uralmának a bevándorolt és megerősödött →amoriták vetettek véget, valamint az →elamiták egy betörése (sumér sirató ~ pusztulása fölött). Ezzel ~ végérvényesen elveszítette pol. jelentőségét, de mint a holdisten kultuszának városa továbbra is ismert maradt. R.É.

BL:1873.