🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ury
következő 🡲

Ury Lajos (Eger, Heves- és Külső-Szolnok vm., 1868. – ??): ítélőtáblai tanácselnök. –Apja: József ügyvéd, 1848/48-es honvéd. Jogot végzett, ügyvédjelölt, majd az egri Törvényszéknél joggyakornok. Temesvárt törvszéki aljegyző és jegyző, a temesrékasi Járásbíróságnál aljárásbíró, majd a temesvári kir. Ítélőtáblánál tanácsjegyző, a fehértemplomi kir. Törvényszéknél bíró, a temesvári kir. Ítélőtáblánál elnök-titkár, később Kassán utóbb Bpen kir. Ítélőtáblai bíró, 1921– 1938. XII: nyugdíjazásáig tanácselnök. A Cisztercita Diák Szöv. eln., az Emericana vezérségi tagja, a Szent Imre-városi kat. egyhközs. aleln., az Országos M. Kertészeti Egyes, szako. eln., a Chromo M. Ált. Papíripar Rt. igazg. eln. 1920–40: az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbiz. tagja. 88

Ker. m. közél. alm. Bp., Uo., 1940. II:1125.