🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Uzsa
következő 🡲

Uzsa, Uzsaszentlélek (Zala vm.): 1333: említik Szentháromságról nev. tp-át és remetetanyáját, amely később Szentlélek tiszt. pálos klastrommá alakult. 1442: a generális perjel fölajánlotta az obszerváns ferenceseknek, akik a 15. sz. 2. felében kezdték lakni, sőt egy custodia közp-ja lett, mely alá 6 dunántúli zárda tartozott. 1546: a török veszély miatt a tart. kápt. elrendelte kiürítését. Lesenceistvánd határában a Nagyláz-hegy K-i lejtőjén még láthatók bazalt falmaradványai, de a fölötte nyitott bazaltbánya végenyészettel fenyegeti. – Tp-a 1 hajós volt, szentélye 8/3 záródású. A szentély mellett balra állt a torony. 1959: az É-i fal még 7 m magasan állt, ehhez csatlakozott a ktor épülete. Az épületegyüttes 1320–30: épült. H.F.L.

Karácsonyi II:200. – Gerecze II:1043. – Genthon 1959:184. – MRTp I:1110. – Haris 1994:91 (Kralovánszky Alán). – Guzsik 2003:76.