🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Uzsoki
következő 🡲

Uzsoki András (Pacsa, Zala vm., 1925. okt. 23.–): régész, muzeológus.– 1944–45: katona, 1945–48: hadifogoly Grúziában, 1949–50: útépítő munkás Keszthelyen, 1951: a Balatoni Múz. kiállításvez-je. 1951–55: az Eötvös Loránd Tud.egy. muzeológus–régész szakot végzett. 1955: a mosonmagyaróvári Hansági Múz. ig., 1958–66: a győri Xántus János Múz. ig., 1967–69: tud. főmunk., 1969–72: a veszprémi Bakonyi Múz. tud. főmunk., a Tihanyi Múz. ig., 1972–79: Tihanyban művelődési ig., 1980–87: nyugdíjazásáig a veszprémi Bakonyi Múz. tud. főmunk., ig. 1994–97: a tihanyi Bencés Apátsági Múz. ig. 1965–: a Nemzetk. Lenau Társ. tagja. – Írásai: Arrabona (1959: 74. Adatok a dunántúli aranymosás tört-hez; 1960: 5. Honfoglaláskori m. sírok Páliban, Szőke Bélával;  43. Huszár Gál magyaróvári működéséről 1554–60, 99. Szále János magyaróvári festő; 1961: 57. A győri vaskakas jelvény és a hozzá fűződő monda; 1963: 9. Honfoglaláskori lovassír Öttevényben; 1963: 5. Bronzkori temető Mosonszentmiklós-Jánosházapusztán; 1965: 5. A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás tört-e; 1967: 133. A győri vastuskó; 1969: 93. Török kori rabsírok győrött; 117: Czech János régézeti tevékenysége Győrött), Népr. Közlem. (1959. 4. sz. Egy szigetközi aranyász és felszerelése), Termtud. Közl. (1966: 8. sz. Pannonhalma), Népr. Ért. (1969: 159. A vastuskókról), Veszprém Megyei Múzeumok Közlem. (1982: Az első m. királyné, Gizella sírja; és Vár ucca tizenhét. 2000: 112.; 1984. 17. sz. A balatonfüredi ref. tp. építéstört-e és ülésrendje), Iparrégészeti és archaeometriai kutatások Mo-on. Veszprém, 1982. VIII. 9-11. (Veszprém, 1984: 73. Aranymosási módszerek és aranykinyerő eljárások) Transdanubia, 1987. (Bp., 1987: 13. Ménfőcsanak), M. egyhtört. vázlatok 1. (1989: 279. A METEM megalakulásának története és tevékenysége 1988–1989-ben. Somorjai Ádámmal; 2. 1990. 35. A tihanyi Árpád-kori remetetelep régészeti kutatása), Archaeol. Ért. (1991: 1-2. sz. Kozák Károly. 1920–1989), Honismeret (1993:. 3. sz. Veszprém a királynék városa?), Acta Archaeol. Acad. Sci. Hung. (1995: 1-4. sz. Károly Kozák 1920–1989), M. egyhtört. évkv. 2. (1996: 85. Szt László kir. hitvese és leányuk Piroska) – M: Mosonmagyaróvár. (Útikalauz) Sopron, 1958. – A győri Xantus János múz. kincei. Összeáll. Győr, 1960. – Győr. Győr, 1968. (Útikvek) – Balatonfüred, Tihany. [Útikv.] [Bp.], 1980. (ném-ül is Ford. Bartyik Beate) (2. kiad. 1982) – Kajári Gyula grafikusművész kiállítása. Bakonyi Múzeum, Veszprém, 1981. ápr. 25-jún. 10. Kiáll. katal. Összeáll. R. Gopcsa Katalin, Szerk. Harmath István. A kiáll. redezte. Veszprém, 1981. – Tihanyi túra. Bp., 1981. (Tájak, Korok, Múzeumok kiskvtára, 67.) – Abteikirche Tihany. Tihany, 1987. (A képaláírások m-ul is; a m. kiadásban né-ül is) – Emlékkönyv a Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre 10 éves fennállására. Szerk. Közrem. Geiszt Jakabné, Lackovits Emőke, Regenye Judit.Veszprém, 1989. – Klempa Károly és a keszthelyi Premontrei Gimn. H.n., 1991. – Győrött az Arrabona évkv 1959–69: alapító szerk.; a Győr–Sopron Megyei Múzeumi Szervezet kiadványai sor. (5 füz.) szerk., a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei évkv. 1971, 1983, 1984, 1986 szerk., társszerk., 1988–93: a Magyar Egyháztört. Enciklopédia Munkaközössége és Alapítvány aleln., főtitk., a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok c. folyóir. egyik alapítója, főszerk., a Plébániatört. Kiskönyvtár sor. szerk., a Magyar Egyháztörténeti Évkönyv alapítója.  88

M. ki kicsoda? 1990: 617. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)