🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > udvardi zsinat
következő 🡲

udvardi zsinat, 1307. máj.: →Tamás esztergomi érsek tartományi zsinata Udvardon (Komárom vm.) az egyházi fegyelem megszilárdítására és Károly királyságának elismertetésére. – A papság adóügyén, az esti harangozáshoz és az akkor elmondott Úrangyala kezdetű imádsághoz csatolt, a néplázítók és rendbontók kézrekerítőinek 40 napi búcsú kihirdetésén kívül az oligarchákkal harcoló I. (Anjou) Károly Róbert kir. (ur. 1307–42) támogatását kötötte a hívek lelkére; megújította azokat a rendeleteket, amelyek kiközösítéssel fenyegették mindazokat, akik Károly Róbertet urukul elfogadni vonakodtak vagy hozzá hűtlenek lettek. Elítélte Petúrman budai rektor Márton esküdt és Lajos pap eretnek és szadár rendszerét, és fölszólított mindenkit annak megdöntésére. Ezen a tavaszon foglalta vissza Károly Róbert Esztergomot a Németújváriaktól (Kőszegiektől), akiknek a fia koronázását kierőszakoló II. Vencel cseh kir. (ur. 1278–1305) a szegyh. kifosztásával okozott 500.00 gira ezüst kártétel után adományozta.   88

Horváth 1871. II: 159.