🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > uralmak
következő 🡲

uralmak (gör. küriotétesz): test nélküli, tiszta szellemi, üdvözült személyek (Ef 1,21; Kol 1,16). Az →angyalrangsorban →Areopagita Dénes rendszerében a 2. rendbe, a 4. karba tartoznak. Felettük állnak a →szeráfok, a →kerubok, a →trónusok; alattuk az →erősségek, →hatalmasságok; a →fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Találkozunk velük az →apokrif iratokban is (Hénoch [etióp] 61,10 stb.). Pál ap-nak ezzel és a hasonló megnevezésekkel nem volt szándékában közelebbről meghatározni az égi szellemek valamely meghatározott osztályát ill. ennek szerepét. Ugyanaz a gör. szó másutt (2Pt 2,10; Júd 8) vsz. Istennek v. Jézusnak mint legfőbb Úrnak mindenekfölötti voltára, fölségére utal. R.É.

BL:1878.