🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajdafy
következő 🡲

Vajdafy Géza (Pest, 1841.–1900 u.?): főgimnáziumi tanár. – 1867: Pesten lat–gör. szakos tanári képesítést szerzett, 1872–: tanított, 1874: Ungvárt a kir. kat. főgimn. tanára. – M: Paduai Titus Livius első könyve. Tárgy- és történeti jegyz-kel ellátva. Lat-ból ford. Pest, 1868. (Római remekírók) – Gör. elemi olvasókv. Curtius nyelvtanához. Schenkl nyomán új tanmód szerint alkalmaztatva. Bp., 1876. – Cajus Sallustius Crispus munkái. Jugurtha végeig és Catalina összeesküvése. 1–2. füz. Ford. 3. kiadás. Bp., 1883–1885. (Római remekírók 12., 13.) 5. jav. kiad. 1. füzet. Ford. Vajdafy József. Javította ~. Uo.,é. n. (U. az) – Titus Livius munkái XXI. kve. XXI., XXII. De urbe condita. Ford. Uo., 1880., 1886. (Római remekírók 27–29.) (2. kiad. 1895, 5. kiad. Uo., 1902) – Horatius Flaccus. Quintus H. F. évszázados éneke és satirái. Ford. és jegyz. ellátta. Uo., 1899. – Horatius Flaccus. Levelei. Ford. és jegyz-kel ellátta. Uo., 1898. – Livius munkái. Ford. 2. füzet. 2. kv 5. fejezet. 3. kv. 1. fejezet. 2. kiad. Uo., 1895. (Római remekirók magyar fordításban 29. füz.) – Titus Livius ab urbe condita XXI. és XXII. kve. Ford. 1. füz. 1–53. §. 3. kiad. Uo., 1893. (U. az 28. füz.)  88

Felsmann 1885:142. – Ungvárt a kir. kat. főgimn. 1899/1900. ért. Ungvár, 1900:91. (irod. munkássága); 1906:76. – Vajda 1900:228. – Szinnyei XIV:775. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)