🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Valihora
következő 🡲

Valihora Ágoston (Kula, Bács-Bodrog vm., 1858. okt. 21.–Kalocsa, 1923. máj. 29.): rektor, kanonok. – 1882. VI. 29: szent. pappá. Káplán Bácsalmáson, majd a kalocsai érs. hivatalban dolgozott. 1883: érs. iktató. 1886: érs. titkár. 1887: pápai káplán. 1890: főszentszéki ülnök. 1893: Bácsszentivánon plnos. 1903: Mária Magdolnáról nev. magdolini prép., a kalocsai nagyszem. rektora, az idős és beteg papok intézetének elöljárója, theologus knk., zsinati vizsgáló, házassági kötelékvédő. A kalocsai főszékeskápt-ban 1902. IV. 29: ifj. mester, 1903. IV. 15: id. mesterknk. 1906. VII. 10: bácsi,1907. II. 28: szegyh. főesp. 1914. IX. 21: őr, 1917. V. 1: éneklő, 1922. II. 28: olvasóknk. 1904: a kegyes alapítványok segédkezelője, a Kalocsai Keresztény Munkásegylet elnöke. 1907: az alapítványok kezelője. Teol. dr. – M: Interpretatio orationis montanae Matth. V–VI. Kalocsa, 1885. 88

Szinnyei XIV:797.