🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Van Mons
következő 🡲

Van Mons Alfréd (Philippevill, Belgium, 1858. dec. 16.–Tordatúr, 1932. máj. 5.): lelkész. – Gyermekéveit szüleivel Párizsban töltötte, majd Mo-ra költözött, ahol apja a Dunántúlon és a Bánátban uradalmakat szerzett. Mielőtt a papi pályát választotta kb. 30 é. családja birtokain nagyiparral foglalkozott. Közben 2 alkalommal visszatért Belgiumba, ahol a trappistáknál novic. Magánúton s a besztercebányai papnev. int-ben tanult, 1904. VII. 25: a csanádi egyhm. papjává szent., Pancsován, Aradászmártonban kp., átlépve az erdélyi egyhm-be, Brassóban, 1905: Tordán kp. 1906: Alsójárán, 1920: Tordatúron lelkész. – Cikkei: párizsi Revue du Monde Invisible (1899, 1901/06), Egyh. Közl. (1910) – M: A Mária hava ájtatosságnak eredete, célja, haszna és terjesztésének módja. Székesfehérvár, 1891. (2. kiad. 1895) (Ném-ül: Ursprung, Zweck, Vorteil u. Verbreitungsweise d. Marienmonate. Innsbruck, 1893) – Le tiers-ordre. Bruxelles, 1893. (79 old. és 4 old. rövidített kiad.) – Az elhasznált bélyegek ... jótékony célra való fordítása. Turócszentmárton, 1896. – Statuten der Marian-Mädchen-Vereins in Pancsova. Pancsova, 1902. 88

Cat. Cleri Trans. 1910:39. – Ferenczi 2009: 362. (*XII. 16) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)