🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vardhamana Mahavira
következő 🡲

Vardhamana Mahavira († Kr. e. 447): a →dzsainizmus alapítója. – Élete legendája szerint hasonlít Gautama →Buddháéhoz. Szülei, Sziddhártha kir. (v. harcos) és felesége, Trisala a Kr. e. 8. sz: élt Parsvanatha követői voltak, aki a megszabadítottak (nirgranthák) aszkéta rendjét alapította. ~ a bihari (India) Kundagramában született mintegy 20 évvel Buddha után (540 k.). Rendkívül tehetséges volt, és már fiatal korában elhatározta, hogy a nirgranthákhoz csatlakozik. Hogy szüleit túl korai távozásával meg ne szomorítsa, feleségül vett egy előkelő leányt. 28 é. korában, szüleinek önkéntes éhhalála után csatlakozott az aszkéta rendhez, de csalódottan hamarosan elhagyta, és ruhátlan vezeklőként vándorélettel kereste az igazságot. Sok év múltán elérte a megvilágosultságot, s attól kezdve Dzsainának, ‘megszabadultnak’ nevezték. További életét a nirgrantha szerzet újjáélesztésével és megreformálásával, ill. igehirdetéssel töltötte. **

König 1985:234.