🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Velics
következő 🡲

Velics László, lászlófalvi, SJ (Szécsény, Nógrád vm., 1852. okt. 14.–Kalksburg, Au., 1923. szept. 17.): tanár. – A középisk-t Selmecbányán, Kalksburgban és Kalocsán végezte. Issenheimben (Fro.) 1869. X. 5: lépett a JT-ba. A novíc-t St. Acheulben (Amiens m.) töltötte. A fr–ném. háború idején 8 hónapig betegápoló, 1870: Pozsonyban, majd Kalksburgban tanult. 1874: Kalocsán kezdett tanítani. 1876: megkezdte a tanárképzőt, de betegsége félbeszakította. 1881. IV. 16: Kalocsán pappá szent. Kalksburgban nevelő, 1887. II. 2. a m. nyelv és irod. tanára. Érdeklődött az egyhműv. iránt, s megalapította a Kunstkabinet nevű egyhműv. gyűjt-t. 1895: az ASzTT, 1896: a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA III. o. tagja. Cikkei 1890–91: a Kat. Szemlében, 1907: a Religióban, 1909: az Egyh. Műiparban és a M. Koronában. Sokfelé tartott egyhműv. előadásokat. – Fm: Kleutgen és a régiek fil-ja. Bp., 1891. (Kat. Szle 1891:72, 236.) – Littré és napjaink bölcselkedése. Uo., 1893. (Kat. Szle 1890:331.) – Az egyh. műv-ek tanulmányozásáról. Uo., 1894. (Kat. Szle 1894:30, 233, 419, 579, 799.) – Br. Apor Gábor. Uo., 1898. – P. Votka János SJ. Uo., 1901. – M. jezsuiták a 19. sz-ban. Bécs, 1902. – Das Kabinet f. kirchliche Kunst im Kollegium SJ zu Kalksburg. Wien, 1909. – Vázlatok a m. jezsuiták múltjából. 1–3. füz. Bp., 1912–14. – Vándorelőadásaim az egyh. műv-ről. Uo., 1912. – Egyhműv. ügyeink. Uo., 1913. 88

Pallas XVI:761. – Szinnyei XIV:1062. (s.v. Velits!) – JTÉ 1940:271. (†okt. 6.) – Gyenis 1941:339.

Velics Miksa SJ (Selmecbánya, Hont vm., 1882. okt. 2. – Pannonhalma, 1968. márc. 23.): gimn. tanár. – 1902. V. 16:  Nagyszombatban lépett a JT-ba, Pozsonyban és Innsbruckban tanult, Innsbruckban 1914: pappá szent., a bpi Tud.egy. lat–gör. szakos tanári okl. szerzett. 1921–50: Pécsett gimn. tanár, sokáig az alsó oszt-osok Mária Kongreg. elöljárója. 1948. VI: az iskolák államosítása után a r-i középisk-ban tanított. 1950. VI: Pécsrő1 hurcolták el Mezőkövesdre. Egy évig tartó huzavona után Pannonhalmán a szociális otthon lakója. 88

Barhos-Csetri 1923: 167. – Bartos-Csetri–Luttor 1931: 153. – Jámbor 1942: 259. – Cat. SJ 1949: 61. – Pálos 1992: 194. – Diós 1999: 238. (6270.)


Velics Antónia Ferdinanda SZLT (Siófok, Veszprém vm., 1890. júl. 3.–Bakonybél, 1979. dec. 12.): tartományfőnöknő. –1911. XII. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1916. XII. 8: tette. A közp. házban élt, 1938–78: tartományfőnöknő. 1979. V. 12: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.