🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Venczell
következő 🡲

Venczell Antal (Hinorány, Nyitra vm., 1844. jan. 10.–Esztergom, 1915. júl. 12.): kanonok. – A teol-t Esztergomban végezte, ahol 1867. VII. 28: pappá szent. Bozókon, 1869: Esztergomban kp., 1883: a KPI vicerektora és hitokt., 1884: nagyszombati sztszéki ülnök, 1895. III. 13: esztergomi mesterknk., 1905: nógrádi főesp., 1909: szenttamási majd szentistváni prép. 1898–1903: az esztergomi szem. rektora. 60.000 K-t hagyott a papi nyugdíjint-re. – M: A Szűz Anya Máriának örömei az Esztergom-vári Bakács kpnában. Esztergom, 1871. – Jubiláris prímások. Bp., 1886. – Beszéd... a Szt Ignácról nev. temetkezési egyletben... Esztergom, 1900. 88

Zelliger 1888:242. – Kollányi 1900:522. – Esztergom vm. 1908:167. – Szinnyei XIV:1066. – Esztergom 1915:29. sz. (~ prel-knk.)

Venczell Ede (Bp., 1866. szept. 8. – Eger[?], 1949.): prépost kanonok, tanítóképző és jogakadémiai ig., hittanár. – Az 1–6. gimn. o. a pesti piar. főgimn-ban, a 7–8. o. mint papnöv. az egri ciszt. főgimn-ban, a teol-t Egerben végezte. 1889. VI. 28: pappá szent., Taskonyban, Abádszalókon, 1889: Tiszafüreden, 1890: Abádszalókon, Tiszafüreden, 1891: Abádszalókon, Dévaványán és Pásztón, 1892: Miskolcon, 1895: Egerben kp., 1896: a tanítónőképzőben hitokt. 1900. XI: az egyhm. tanfelügyelőségi titkára, 1901. I. 15–: képezdei ig.-tanár, 1909: ig. és egyhm. tanfelügyelő, 1911: vez. tanfelügyelő. 1913: t. knk, 1914.– 1921. VIII: a Foglár-int. ig-ja is, 1915: knk, 1917: Szt Istvánról nev. egervári c. prép., 1921. VIII: egyhm. főtanfelügyelő. Tanulmányozta a Ny-eu-i népek isk.ügyi viszonyait, tapasztalatait az int. fölszerelésében is hasznosította. 100 millió koronát adományozott az int. új internátusának fölépítésére. – Írásai: Egri Egyházm. Közl. (1906: 153. A jászkiséri új tp. felszent.; 1908: 44. Hován József (1837–1908); 1929: 81. A jog eredete és viszonya az erkölcshöz; 1930: 86. Szt Imre hg-hez intézett atyai intelmek; 1931: 97. A tanulás szabadsága; 1932: 102. Világnézet és a jogász a jogi okt. reformtervezete kapcsán; 1933: 103. A főisk. okt. kizárólagos joga-e az államnak? 1934: 91. A jog követelményei a Quadragesimo Anno p-i körlevéllel kapcsolatban; 1938: 82. Szt István első m. kir-unk jogalkotásai; 1939: 81. Az igazság és jog egymáshoz való viszonya), Egri Érs. Jogakad. évkve. (1925/26–1932/33: Jogi problémák; 1933/34–1934/35: A jog követelményei a Qnadraesinio Anno pápai körlevél:lel kapcsolatban; Néhány irányelv az ifj. jövő munkásságához; 1935/36–1936/37: Szmrecsányi Lajos 25 éves érseksége és az Egri Érs. Jogakad. [1912–1937]; A jogász hivatásszeretete; 1937/38–1938/39: Szent István első m. királyunk jogalkotásai; Az igazság és jog egymáshoz való viszonya), Vita Academica (1932. VI, 1933: 4. sz., 1933/34:3/4. sz.),   – M: Az egri r. k. tanítóképző int. 1908/09 – 1918/19-19220/21. é. ért. (11 db.) Közölte. Eger, 1909–1921.  88

Schem. Agr. 1899–1943, 1945:241. – Benkóczy 1928:198. – Vita Academica 1933:75. (V. E. p-i prelátus) – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:42. – Pilinyi. 1943:172. – Egri Egyházm. Közl. repertóriuma 1869–1944. 1979. (Kz.) – Értesítők 1997. 3:7283–93. – Diós 1999: 238. (6279.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Venczell Ferenc (Chinorány, Nyitra vm., 1837.–Nyitra, 1906. máj. 16.): választott püspök. – A gimn-ot Nyitrán, a teol-t Nyitrán és a KPI-ben végezte, 1859: pappá szent. Kollarovicon kp., 1860: egyhm. iktató, szertartó, titkár, 1871: tb. knk., 1874: nyitrai knk., ppi irodaig., 1875. XI. 1: ált. ppi helynök, 1878: ludányi apát, az egyhm. hittanárokat képesítő biz. elnöke, ált. ügyhallg., 1890: nyitrai nagyprép. 1892. III: kápt. helynök, 1893. I: ismét ált. ppi helynök. 1900: fárói vál. pp. – Utóda a fárói c-en 1906: Szeifricz István. T.E.

Vágner 1896:372. – Schem. Nitr. 1906:87; 1907:86. – Nyitram. Szle 1906. V. 20.