🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Verbanich
következő 🡲

Verbanich Mihály, Verbanić (†1730. febr. 16.): választott püspök. A varasdi Vidovec plnosa, 1704–30: zágrábi knk., dubicai főesp., szkardonai vál. pp. A szkardonai c-en (mely 1730–45: betöltetlen v. nem mo-iak kapták) utóda 1746: Károlyi Lőrinc. 88

Matković 1887:LXXXII. (738.)

Verbényi István (Bp., 1938. máj. 16. –): áldozópap, főiskolai tanár. – 1956: a bpi Piarista Gimn-ban éretts. A székesfehérvári egyhm. kispapjaként a teol-t Szegeden, az Egyhmegyeközi Hittud. Főisk-n végezte. Székesfehérvárt 1961. VI. 21: sztelték pappá. Bp.-Kelenvölgyi pléb-n, 1962: Ráckevén, 1964: Előszálláson, 1965: Székesfehérvár-Szt Imre tp-ban, 1967: Csákváron, 1968: Budakeszin, 1973: Székesfehérvár- Nepomuki Szt János pléb-n kp. – 1958: kántori okl-et szerzett és folyamatosan egyházzenei tanulmányokat folytatott. – 1972: az →Országos Magyar Cecília Egyesület kántortovábbképző tanf-ának egyik szervezője. 1974–81: az esztergomi szeminárium prefektusa és énektanára. – 1981–83: a PMI növ-eként Rómában a Pápai Liturgikus Intézetben tanult. 1983–85: Bp-en a KPI prefektusa. 1984: teol. dr. – 1985–2001: a Bp.-Albertfalvi Szent Mihály pléb. plnosa. – 1993-tól esztergom-budapesti főegyházmegyés, 1994: esztergomi kanonok, protonotárius. – 1984-1991: a liturgia mb. előadója a Hittudományi Akadémián, 1996–2007: a PPKE Hittudományi Karának Levelező tagozatán, a Ward Mária Hitoktatóképzőn és az Apor Vilmos Kat. Főisk-n. 1985–2007: az OMCE vezetőségi és az OLT tagja. 1993–: a Budapesti Kántorképző tanfolyam, majd Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatója, 1995–: a főegyhm. egyházzenei biz-ának vezetője. 2002–07: a →Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet ig-ja, 2007: átszervezés folytán a MKPK Liturgikus Int-ének irodavez-je. – Írásai az Új Ember, Teológia (2006), Szolgálat, Távlatok (1996, 2002) c. lapokban és az Adoremus havi misefüzetben. – M: A zsoltárok liturgikus használata Ambrus püspök műveiben. Bp., 1984 (Dissz.) – Liturgikus lex. Szerk. Arató Miklós Orbánnal. Bp., 1989. (2. átd. kiad. 2001)  – Kateketika főiskolai jegyzet. Többekkel. H.é.n. –  „Örömmel és buzgósággal…”, Ministráns ABC, Bp. 1996 (2. kiad. 1999) – Ádventtől ádventig, Takách Ágnes fotóművésszel, Betekintés a Katolikus Egyház ünnepléseibe, Bp. 1997. – Culmen et fons. Tanulmánykötet a Liturgikus Konstitúció 40. évfordulójára. Többekkel. Bp. 2003. – Élet Krisztussal az Egyház közösségében, főiskolai liturgika jegyzet. Kz. – Kateketika. Főisk. jegyzet. Többekkel. H.é.n.  s.k.