🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vespasianus
következő 🡲

Vespasianus, Titus Flavius (Reate mellett, Itália, Kr. u. 9. nov. 7.–79. jún. 23.): Otho utódaként római császár (ur. 69–79) Szt Linus és Szt Anaklét pápák idejében. Nevét anyja, Vespasia Polla után kapta, kinek nagyravágyásától ösztönözve lépett nyilvános pályára. Első katonai szolgálatait Thraciában teljesítette. Mint quaestor Krétát és Kürenét igazgatta, mind magasabb állásra emelkedett. Claudius alatt Germaniában végzett szolgálata után 43: Britanniába helyezték, 51: konzuli rangot kapott. Agrippinától, Néró anyjától való félelme miatt hosszabb időn át visszavonulva élt, s csak 59: annak halála után lett afrikai helytartó. Mivel egy alkalommal Néró cs. színielőadása alatt elszunnyadt, kegyvesztett lett, s kerülnie kellett az udvart. Néró a köv. évben ismét maga mellé vette görögo-i útjára, és 66/67 telén rábízta Judea tart. igazgatását és a zsidók ellen indított háború vezetését. Nagy hadsereg élén (3 légió, s közel 50.000 fő segédcsapatokban) fiával indult Judeába. 67: visszafoglalta Galilaeát, 68. V: meghódította Jerikót. Josephus Flavius szerint ~ csapatai pusztították el a kumráni telepet. Jeruzsálem ostromára készült, amikor hirtelen trónvillongások törtek ki Galliában, Hispaniában és Italiában. Mivel ~nak Néró halála után egyelőre semmiféle megbízatása nem volt, s elhatározta, hogy nem keveredik bele a trónvillongásokba, visszavonta csapatait, s vsz. csak a legfontosabb katonai pontokat tartotta megszállva. 69. VII: katonái kikiáltották cs-rá. ~ a pannoniai és moesiai légiók csatlakozása után Italia ellen indult, s a cremonai győzelem és →Vitellius meggyilkoltatása után 69. XII: a róm. birod. ura lett. Vezérei küzdötték ki ezt, ~ maga nem vett részt a polgárháborúban. A kivívott győzelem után bevonult Rómába, ahol örömujjongással fogadták 70 nyarán. – 9 éves uralkodása alatt volt a →zsidó háború, melyet ~ fejezett be Jeruzsálem feldúlásával, s a britanniai hadjárat, melyet 71-: Petillius Cerialis és Julius Frontinus helytartók sikerrel vezettek. – ~ először a katonai fegyelmet állította helyre, megtisztította a szenátust az érdemtelen tagoktól. Bölcs és igazságos törv-eket hozott, a legnagyobb takarékosságra törekedett, főképp a hadseregnél, hogy elődeinek tékozlása és a polgárháború által roppant zilálttá vált pénzügyi viszonyokat megjavítsa. Ezzel együtt kénytelen volt az elengedett v. feledésbe ment adókat újra behajtatni s újakat behozni. – A műv-et és a tud-t támogatta, városokat és tp-okat alapított, vízvezetéket és utakat épített és több várost fejlesztett, köztük Rómát: támogatta a Capitolium újrafelépítését, a Forumon levő Béke tp. és főképp az amphitheatrum Flavium (a későbbi →Colosseum) fölépítését. **

Pallas XVI:810. – Vanyó IV:69. – Pecz II/2:1162.