🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi Padányi Biró Márton Katolikus Iskola
következő 🡲

Veszprémi Padányi Biró Márton Katolikus Iskola: a város első katolikus iskolája a rendszerváltás után. – Szendi József mpp. alapította 1991. VI. 29: az irgalmas nővérek Ranolder téri épületében. Az önkormányzat által fenntartott Zrínyi Ilona Ált. Isk. megszűnt, s helyére felállították a kat. szellemű 8 o-os isk-t. A 16 tantermes épületben 408 tanuló kezdte meg, ill. folytatta ált. isk-i tanulmányait 31 kiválasztott világi pedagógus irányításával. A Szeglethy utcai Kállai Éva Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskolában r. k. tagozat indult, s az isk. fokozatosan vallásos szellemiségűvé vált. A tagozatból új középiskola jött létre, melynek igazgatását az érsekség (a piar. szellemiség ébrentartásával) Görbe László Piar tanárra bízta. 1996: a külön vezetés alatt álló isk-kat Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola néven összevonták. 1998. XII. 16–: az Érs. Hittud. Főisk. Gyakorlóiskolája: ált. isk. alsó és felső tagozata, 8  évf-os gimn., 4 évf-os gimn., eü. szakközépiskola és OKJ-s (Országos Közoktatási Jegyzéken szereplő) felnőttképzés. 1999–: a gimn. évf-aiban humán, reál, egészségügyi, sport irányt indítottak el. 2008: a közel 900 diák 34 oszt-ban tanul. A tantestület 85 főállású pedagógusból és óraadókból áll. – Ig-i: 1991:Veress József, 1993: Lajer Margit, 1995: Görbe László Piar, 1998: Borián Tibor Piar, 2006: Fekete Ferenc. Egyh. igazgató: 2006: Takáts István. M. Jné

A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának évkönyve 2000/2001. tanévben. Veszprém, 2001:10. – Padányi Schola Catholica 150 éves jubileumi évkönyve. 150 év a Ranolder Intézettől a Padányi iskoláig. Szerk. Gaál Richárd. Veszprém, 2004.