🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vid
következő 🡲

Vid, Szt  →Vitus

Vid (†Mogyoród, 1074. márc. 14.): ispán. – Géza és László hg-ek elleni harcaiban Salamon kir. fő (a krónikák szerint rosszindulatú) tanácsadója. Egy Gut nevű ném. lovag leszármazottja, a szerémségi Buziáslakon szerzett birtokot. Arra törekedett, hogy Salamon a hg-eket legyőzze, s a dukátust neki adja. A Salamon és a hg-ek között vívott →mogyoródi csatában megölték. B.A.

Kristó 1983. – Mo. tört. I:1771.

Vid Gábor Gyula (Sümeg, Zala vm., 1889. nov. 25.–Bp., 1949. júl. 19.): lelkész, gimnáziumi tanár. – 1907. VIII. 26: belépett a bencés r-be, A teol-t Pannonhalmán végezte, 1914. VI. 1: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. Győrött gimn. tanár, 1915/16: Bpen egy. hallg., földr–termrajz szakot végzett és drált. 1916: Pannonhalmán főisk. tanár és hitokt. 1922: Tényőn lelkész, 1932–34: Esztergomban gimn. tanár. 1935. I. 14: elhagyta a r-et, esztergomi főegyhm-s papként a bpi II. ker. érs. kat. gimn. és a Rákóczi Koll. tanára. – Írása: Esztergomi bencés gimn. értes. (1933/34: Kemenes Illés) 88

Balogh 1941:96. – Schem. Strig. 1947:275; 1982:398. – PN 1987:157. (1206.)

Vid (1933?-ig Vidlicska) József, SJ (Szarvas, Békés vm., 1898. márc. 4.–Kistarcsa, 1952. okt. 18.): házfőnök. – 1916: éretts., behívták katonának, 1918. XI: az olasz harctérről tért haza. 1919. XI. 12: lépett a r-be, Innsbruckban tanult, ahol 1929. VII. 26: pappá szent. Kalocsán hittanár, majd egy ideig az É-amerikai m. misszióban hithirdető. – 1939–47: a bpi rház elöljárója. 1944 őszén a bpi rházban társaival kb. száz zsidónak adott menedéket. 1946–49: a rtart. anyagi ügyeinek intézője. Mivel az Egyh. számára külf-ről ajándékozott valutát magánúton értékesítette, s nem a M. Nemz. Banknak kínálta a nyomott árfolyamú megvételre, 1949. II. 28: a Mindszenty-per mellékperében 3 évre ítélték. Sopronkőhidán, Vácott és a Gyűjtőfogházban raboskodott, egy hónapon keresztül →Tüll Alajossal együtt minden másnap éjjel 6 óra hosszat kurtavasba rakták; a másodnapokat sötétzárkában, kenyéren és vízen, takaró nélkül, a csupasz betonon töltötték. Szabadulásakor Kistarcsára internálták, ahol orvosi kezelés hiánya miatt meghalt. – A Kalocsai Levelek 1925. VII. 15: szerk-je. Bpen 1933. IX–1944. VI: a Mária Kongr. havilap, 1933. X–1944. V: a Préses kéthavonkénti kongr. lap, 1937. III–XII: a Szűz Mária Virágoskertje fel. szerk-je, 1942. I. 5–1944. XI. 20: a M. Kultúra kétheti lap főszerk-je. –– M.: Égi hullámokon. Rádiósztbeszédek. 2–3. köt. (Felsőgalla, 1940–1941) 88

Miklósi 1934:140. – M. Nemz. 1949. II. 25. (Elkészült a vádirat Mindszenty valutázó bűntársai ellen) – Cat. SJ 1930:37. (s.v. Vidicska); 1935:50. (s.v. Vid); 1949:62. – Fehérváry 1990:89. – Havasy 1990:409. – Pálos 1992:194. – Viczián 1995: 177. (724.) (s.v. Vidlicska József) – M. jezsuiták vall. III:29. – Hetényi Varga 2002. II:376. Arck. – Bikfalvi 2003. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)