🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Villax
következő 🡲

Villax Ferdinánd János, OCist (Pápa, Veszprém vm., 1784. máj. 14.–Zirc, 1857. szept. 13.): zirc–pilis–pásztói apát. – 1802. II. 10: lépett a r-be. 1808. IX. 29: pappá szent., Nagyesztergáron, 1812: Olaszfaluban plnos. 1813: Székesfehérvárt gimn. ig.,1817: Magyarpolányban plnos. 1820: Zircen prior, 1821: Egerben hitszónok. 1823: Tósokberénden plnos. Dréta Antal után 1824. II. 10: apáttá választották, a megerősítést 1826. I. 20: kapta. – Gazdaságilag fölerősítette Zircet. 1827: újjáépítette a leégett egri rházat és tpot. 1839: felépítette a zirci apátság K-i, 1845: D-i szárnyát, 1846–47: a kvtárat, 1854: kővel fedette be a két tornyot. Része volt a Magyar Tudományos Akadémia megalapításában, támogatta →Reguly Antal műveinek kiadását. A növendékeket Heiligenkreutzba, Bécsbe és Pestre küldte tanulni, a gimn-okban tanító rtagokat buzdította a tanárvizsga letételére. Pécsett elvállalta a liceumban a hittan és a szónoklattan, majd a m. nyelv és irod., a jogakadémián a statisztika és a termjog. katedrájának betöltését, s ennek érdekében Veszprémben a gimn-ot a piarista, az elemi isk-t a ferences r-nek adta át. Tevékenyen részt vett a közéletben, az országgyűléseken is. Utóda 1858: →Rezutsek Antal.  **

Békefi 1896:380. – Szinnyei XIV:1225. – Schem. Cist. 1942:190.