🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vinkovich
következő 🡲

Vinkovich Benedek, Vinković Benko, 1617-től jaski (Jaska, Zágráb vm., 1581.–Zágráb, 1642. dec. 2.): megyéspüspök. – A kolozsvári jezsuita koll-ban tanult, a zágrábi papnev-ben tanár. Bécsben és Bolognában tanult tovább, fil. és teol. dr., 1606: a bolognai CIH rektora, knk. 1609: csázmai főesp., 1617: m. nemességet kapott. 1619: a horvát r-ek követe a kir-nál, hogy a szerb menekülteket az orsz. kormánya s a földesúri székek alá helyezzék. 1624–37: zágrábi nagyprép. 1625: az ogy-en a muraközi ügyben fölszólalva e ter-et – mely akkor szinte teljesen a lutheri irányt követte – „Felső-Horváto.” részének tartotta, s dicsérte a prot. prédikátorokat elűző pp-öt, mire a prot. r-ek haját s szakállát a helyszínen kitépték. Elégtételként II. Ferdinánd az 1625:61. tc-ben kimondatta, hogy a zágrábi nagyprép-oknak örök időkre helye van a m. ogy-ben, s a horvát küldöttek egyike a felső táblán kap helyet; ~nek és nagyprép. utódainak adta a bélai apáti, a vránai perjeli s a kir. tanácsosi címet. VIII. Orbán ezt megerősítette, s megengedte ~nek a ppi jelvények használatát. 1626: a horvát r-ek ~et orsz. biztosnak nevezték ki a g.kel. szerbek ügyeinek rendezésére, ez évben megkezdte a bécsi horvát szem. szervezését. – II. Ferdinánd 1630. X. 25: pécsi pp-ké nev. ki, amit VIII. Orbán 1633. VI. 6: megerősített. 1634. III. 19: Bécsben pp-ké szent. Pécsett ~ ppsége idején 4 jezsuita és 1 egyhm. pap működött, a kat-oknak csak egy fa kpnájuk volt. A tizedekből ~ csak 100 Ft-ot kapott, azt is a jogfolytonosság megőrzéséért. 1635: a lat. lit. elleni küzdelméért Pázmány Péter érs. és VIII. Orbán megdorgálta. Sikertelenül próbálkozott a szerb uszkókok polg. hatóság alá helyezésével, így azok sok kárt okoztak az egyhm-nek. 1637: a kápt. ellen kitört stibrácski parasztlázadás lecsendesítésével próbálkozott. – 1637. V. 2: a kir. kinev. zágrábi mpp-ké, amit VIII. Orbán 1642. IV. 28: hagyott jóvá. Pereskedett a kápt-nal, Erdődy György horvát bánnal, a ném. tábornokokkal s a várkapitányokkal; a róm. kúriával az annáta miatt, mely ügyben fő megbízottja barátja, Levakovics Rafael volt. Helyreállíttatta a szegyh-at, és szem-ot nyitott Zágrábban, 1642: egyhm. zsin-ot tartott. – M: Notitiae episcopatus et episcoporum ecclesiae Zagrabiensis. Kz. – Relatio et informatio de Valachis et episcopatu Valachorum seu Rascianorum... Kz. – Utóda a pécsi c-en 1637: Cseh János, Zágrábban 1643. IV. 11: Bogdán Márton. T.E.

Haas 1845:288. (53.) – Schem. Qu. 1857:27. (53.); 1940:8. (55.) – Mendlik 1864:63; 117. – Schem. Zagr. 1870:XI. (62.); XXVII. (366.); 1917:XXVI. (53.) (†dec. 2.) – Gams 1873:377. (53.); 388. (58.) – Brüsztle I:421. – Matković 1888:XL. (57.) (†dec. 2.); LXIV. (585.) (†dec. 2.) – Margalits 1900:775. (†nov. 2.), 1902:861. – Eubel IV:290., 376. – Temesváry 1914:7. (s.v. V. Demeter) – Veress 1941:697. (†1643) – Kolarić 1995:315. (címer)