🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitalianus
következő 🡲

Vitalianus, Szt (Segni, Latium, 7. sz.–Róma, 672. jan. 27.): Szt I. Jenő utódaként 657. VII. 30–672. I. 27: pápa. – Anastasius fia. Jóllehet a monotheléta cs. rendelet, a →Tüposz még hatályban volt, ~ megválasztását a ravennai exarchának, fölsztelését II. Constans cs-nak jelentette. A cs-nak a növekvő arab veszély, ~nak a longobárdok támadásai miatt volt érdeke az egység, ezért a tanbeli kérdések taglalása nélkül egyességre léptek. ~ trónra lépése után azonnal követeket küldött, s velük levelet a cs-nak és a pátr-nak, amit azok jóindulattal fogadtak. Constans a primátust elismerő levelet és ajándékokat küldött válaszul, a pátr. pedig újra fölvette a p. nevét a →diptichonba. – Constans az arabok miatt arra gondolt, hogy Itáliába teszi át a birod. székhelyét, ezért seregével 663: Itáliába látogatott, s egyetlenként a bizánci cs-ok közül fölkereste Rómát is. VII. 5–17: tartózkodott a városban, zarándokként végigjárta a nagy baz-kat, és ajándékokat hagyott mindenütt. ~ is vendégül látta. Ennek ellenére amikor elhagyta Rómát, magparancsolta a katonáknak, hogy amennyi bronzot magukkal tudnak vinni, szedjenek le a régi épületekről. E rablást azzal tetézte, hogy 666: Siracusában rendeletet adott ki, amellyel a ravennai érs-nek autokefáliát adott, azaz kivette a pápai joghatóság alól és Konstantinápolynak rendelte alá. – ~ maga elé idézte Maurus ravennai érs-et, aki nem jelent meg, s ezért kiközösítéssel sújtotta. Ettől eltekintve ~ türelemmel viselte a cs. túlkapásait, azt is, hogy megadóztatta a D-itáliai ter-eket, a →Patrimonium Petrit is, még tp. kincseket is elrabolt. Sőt, amikor 668: a cs-t egy katonája Siracusában megölte, ~ a trónkövetelő Mezeziosszal szemben az ő fiát támogatta, aki Pogonatosz IV. Konstantinosz néven lépett trónra és mindvégig hálás volt a pápaságnak a támogatásért. – ~ idejében Angliából sok zarándok jött, köztük olyanok is, akik visszatérve róm. mintára szervezték az angliai egyh. életet. Biscop Szt Benedek pl. 3 alkalommal is járt Rómában, tanulmányozta a szerzetességet, és ennek alapján alapította Wearmouth ktorát. 664: a Withbyben tartott gyűlésen a pp-ök elfogadták a róm. szokásokat, beleértve a húsvét dátumát is. – ~t a Szt Péter-baz-ban temették el. – Ü.: jan. 27. – Utóda 672. IV. 11: II. Adeodatus. T.J.

LThK X:818. – BS XII:1232. – MKA 1984:17. – Mondin 2001:103.