🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitus
következő 🡲

Vitus, Vasvári →Vasvári Vid

Vitus, Vid, Vida, Szt (Szicilia, 3. sz. vége–Lucania, 303/304): vértanú, a →tizennégy segítőszent között a fiatalkori tisztaság védőszentje. – 7. sz. legendája szerint gazdag, pogány családban született. Kisgyermekként keresztelkedett meg. 7 é. volt, amikor apja hittagadásra akarta kényszeríteni. Megkínozták, de egy angyal kiszabadította, s a dajkájával, Kreszcenciával és nevelőjével, Modestusszal Itáliába, Lucaniába menekültek. Itt hirdette ~ az evang-ot, sok csodát tett. Diocletianus cs. (ur. 284–305) magához kérette, hogy fiából űzze ki az ördögöt. ~ megtette ezt, de mivel nem áldozott az isteneknek, ismét megkínozták. Az Úr angyala újra megszabadította, s ~ társaival együtt visszatért Lucaniába, ahol vt lett. Tiszt-e Eu-szerte elterjedt. I. Geláz p. (ur. 492–496) tp-ot szteltek tiszt-re. Ereklyéit 836: Corvey apátságában őrizték. Ü: jún. 15. – 2. Ikgr. Ruhátlan gyermekként, a forró olajjal teli üstben ábrázolták (Veit Stoss, Nürnberg, Germ. Nat. Mus., 1520). Szobrain előkelő ruhában, prémszegélyes köpenyben és sapkában látható. A szász és cseh uralkodók védősztjeként megjelenhet jogarral és országalmával is (prágai óvárosi hídtorony, 1375 k.), Szt Zsigmond, Vencel v. Adalbert mellett is. A 15–16. sz: gyakran ábrázolták a tizennégy segítőszent között. Attrib-ai: üst, ritkán kv., oroszlán (elé vetették, de a kereszt jelével megszelidítette), ampolna (egy látomásában 12-t látott), kakas, lámpás. – Mo-on. Legendáját az Érdy-kódex mondja el. A Pray-kódex misenaptára Modestussal és Crescentiával együtt már számon tartja. Egyik felsőmo-i misekv-ünkben himnusza is olvasható. ~ ujja 1544: ott volt a veszprémi szegyh ereklyéi között. ~ mo-i tiszt-ének új ösztönzéseket adott a prágai Szt Vid-szegyh-nak IV. Károly cs-tól 1355: szerzett ereklyéje, mely a jámbor hagyomány szerint ~ feje. József nádor a kegyurasága alatt álló Pilisborosjenő tp-a számára 1807: szerzett a prágai ereklyéből. ~ napján a 19. sz. elején kivitték a mezőre is és a vetéseket megáldották vele. Számos betegségben (vitustánc, nyavalyatörés, őrjöngés, hisztéria, kígyócsípés, kutyaharapás esetén) kérték ~ közbenjárását. ~ neve (Sanct Vit) véletlenül összecseng a fény, világosság ősi szláv istene, Swantovit nevével (ezért ~ attrib-a a kakas). – Tiszt-ét jelzik a Vitus, Vitos, Vidos, Vita, Vida, Vidacs, s talán még a Fitos családnevek, továbbá Szentvid, Velemszentvid, Vid (Veszprém), Vidfalva helyneveink. – Csíksomlyón ~ról szóló isk-drámát mutattak be a 18. sz. derekán. Jezsuita színjátékok: 1749: Buda, 1751: Nagyszombat. – Első ismert hazai patrociniuma az esztergomi kir. palota körkpnája, melyet 1966: tártak föl. Talán még Géza fejed. idejében, Szt Adalbert prágai pp. buzgólkodására épült. Patrociniumai: győri egyhm.: Sopronszécsény, Kishöflány, Locsmánd (1675), Oroszvár (1613), Alsóbeled; esztergomi főegyhm.: Nagykosztolány (kk. neve Szentvid), Tótgurab (kpna); veszprémi egyhm.: Bélavár. Elenyészett Szentvid (Muravid), Szentvidkál (1333, ma Szentbékálla), Bácsa Vid-tp-a. Az Alföld egyetlen, fiatal ~-titulusa Somsichpuszta kpnája, a szabadkai Sándor filiája. ~ a védősztje Fiume városának. – Kisszeben egyik szárnyasoltárán (1520) is látható. Ismeretlen helyről származik az esztergomi Ker. Múz. táblaképe (1520), amely ~ olajbafőzését ábrázolja. A soproni Boldogasszony-tp-ban 1518: oltár állott ~ tiszt-ére. ~ nevét viselő harangok: 1777: Pilisborosjenő, 1805: Dunabogdány. – Napja, VI. 15: a m. kalendáriumban a nyári napforduló napja, termésjóslónap. **

Bálint II:452. – Sachs 1980:352.