🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vochler
következő 🡲

Vochler Alajos (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1824. ápr. 16.–Sólymos, 189?): plébános. – A teol. 1840–42: Egerben, 1842–47: a KPI-ben végezte, 1847: pappá szent., Sirokon, Harsányban, Apátfalván kp., 1849: Egerben az érs. szemin. tanulm. felügyelője és az egri gimn. felsőbb o-aiban póttanár. Később a tanítóképző int. tanára egyszersmind a Foglár Int. alig-ja. – 1859: Harsányban plnos; lemondván 1862: jogtanár és hitszónok. 1877: megkapta a kömlői javadalmat, melyről 1889: Sólymosra költözött. A távíróval, s a villamossággal foglalkozott, kitűnő zenész volt. – Írásai: Munkálatok (1845: Költemény és való, 1846: Az egyh-i szellem hatása különösen az irod. által), Egri népkv (1860: A kincsásók. Beszély.), Egri naptár, Eger, Egri emlékkv. (1865: 239. Az egri főmegyének érs-i főmegyévé emeltetésével szétoszlása); M. Orvosok és Term.vizsgálók Munkálatai XIII. (Eger, 1869: Az átható villamosságról s a Holtz-féle villanygépről), Egri Egyházm. Közl. (1876: A term.tud. végcélja)  88

Bucsúdal, melylyel Ft. ~ egri képezdei tanár úrtól válik az egri képezdei tanuló ifj. 1859. II. 24. Eger, 1859. – M. Sion 1888:949. – Koncz 1892:251. – Heves vm. Bp., 1909:409. – Szinnyei XIV:1303. – Benkóczy 1928:205. – Puskás 1979:191. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)