🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Voinovich
következő 🡲

Voinovich Géza (Debrecen, Hajdú vm., 1875. márc. 14.–Bp., 1952. szept. 20.): író, szerkesztő. – A gimn-ot Debrecenben, az egy-et Bpen végezte, 1900: m. irodtört-ből drált. 1897: s-szerk-je az 1848 c. képes díszműnek, megírta az 1848/49-es szabharc tört-ét a M. Hírl-nak; az Új M. Szle, A Hét és a Vas. Újs. állandó munk., a Nagy képes világtört. s-szerk-je. 1902–03: kiad. 20 köt-ben Eötvös József br. műveit. 1910. IV. 28: a MTA l., 1923. V. 11: r. tagja, 1935. XI. 7–1949. XI. 29: főtitkára, 1939. V. 6: tb., 1949. X. 31: ismét r. tagja. 1912. II. 7: a Kisfaludy Társ. tagja, 1925. III. 4–1929. III. 6: titkára, 1933. XII. 6–1936: másodelnöke, 1936–52: annak föloszlatásáig elnöke. 1920: a Petőfi Társ., 1923: a SZIA III. o. tagja és kormányfőtanácsos. 1930: megkapta a Corvin-koszorút. 1933. VII–1935: kormánybiztosként a bpi Nemz. Színház ig-ja. 1939–44: a MTA képviselője a felsőházban. – Arany János kritikai kiadásához írott jegyzetei – különösen a költeményekhez írottak – ma is forrásértékűek. – M: Id. gr. Teleki László irod. munkássága. Bp., 1899. (Klny. ItK) – Arany László. Uo., 1901. (Klny. Új M. Szle 1900) – Kívánság. Beszély. Írta H. Sudermann. Ford. Uo., 1901. (Olcsó kvt. 1205/08) – Jo. Történet egy faluból. Színmű. Luvcsina, 1902. – Shakespeare összes színművei. Ford. Arany János, Arany László. Jav. kiad. S.a.r., az életr-ot és a tanulm-okat írta. Uo., 1902. – Eötvös József: Levelek. (Br. Eötvös J. életr-át írta ~) Uo., 1903. (Eötvös József összes munkái 20.) – Br. Eötvös József. Uo., 1904. – Arany János összes munkái. 1–6. köt. S.a.r. Uo., é.n. (újból 1951–53) – Eötvös József: Beszédek- és tanulm-ok. S.a.r. Uo., é.n. – Aurora. A Kisfaludy Társ. alm-ja az 1914. évre. (Szerk.) Uo., 1914. – Madách Imre és Az ember tragédiája. Uo., 1914. (2. kiad. 1922; ném-ül Mohácsi Jenővel. Leipzig, 1935) – Petőfi összes költ-ei. 1–2. köt. Bev. és jegyz. kiad. Bp., 1921. – Regényírók. Tanulm-ok. Uo., 1921. (Kultúra és tud.) – Mohács. Tört. tragédia. Uo., 1922. – II. Rákóczi Ferenc. Tört. színmű. Uo., 1923. – Arany János összes kisebb költ-e. Bev. és jegyz. kiad. Uo., 1925. – Lévay József utolsó versei 1909–1918. S.a.r. Uo., 1925. – Az angol irod. tört. Uo., 1926. (Kultúra és tud.) – Gyulai Pál. Uo., 1926. (Irod.tört. füz. 11.) – Gyulai Pál emlékezete. Uo., 1926. (Klny. Akad. Ért.) – Letört ág. Színmű. Uo., 1926. – M. olvasókv. a középisk. 1–4. o. szám. Szerk. Galamb Sándorral. 1–4. köt. Uo., 1926–28. – Aranykalászok (az irod. mezejéről). 1. köt. Galamb Sándorral. Uo., 1927. (A tud. kis tükre) – Betűország 1., 2., 3., 4. virágos kertje. 1–4. köt. Szerk., a 2–4. köt-et Móra Ferenccel. Uo., 1927. (3. kiad. 1935) – Képek a nagy képeskv-ből. Elb-ek. Uo., 1927. (M. Írómesterek) – Szivárvány. Színmű. Kolozsvár, 1927. (A M. Nép kvt-a 19.) – Emberek... árnyékok... Elb-ek. Bp., 1928. – M. mesék rózsakertje. Feljegyezte Arany Lászlóval és Tompa Mihállyal. Uo., 1928. – Arany János életrajza. 1–3. köt. Uo., 1929–38. – Eötvös József: Költemények, tanulmányok. (Br. Eötvös J. életr-át írta ~) Uo., 1929. (Uaz 1932, Közművelődési Kv-ek) – M. passio. (Misztérium) Uo., 1931. – Lidérc. Szj. Shakespeare életéből. Uo., 1933. – M. mondák világa. Királymondák és legendák. Uo., 1932. – Petőfi. Uo., 1936. (Kincsestár 144.) – Berzeviczy Albert és Prohászka Ottokár emlékezete. Uo., 1937. (Klny. B. Szle) – György barát. Reg. Uo., 1942. – Irod. kérdések. Uo., 1942. (Az Orsz. Nemz. Club kiadványai, 60.) – Arcok és álarcok. Uo., 1943. (Írástudók) – Mátyás kir. a m. irod-ban. Uo., 1943. – Szerk. Ambrus Zoltánnal 1904–37: a Klasszikus regénytár sor. 60 köt-ét; 1910. I/III–1944. VII/XI: szerk. a B. Szle c. folyóir-ot. – Betűjegyei: -h. (Vasárnapi Újs., 1903); V. (A Hét, 1902/03); v. (B. Szle 1920); V-ch (Új M. Szle, 1900); V.G. (Ország–Világ, 1901; Vasárnapi Újs., 1903. stb.); v.g. (A Hét, 1902; Az Újs., 1903; B. Szle, 1909, 1920–21); V.G. dr. (Vasárnapi Újs., 1903); -vich (A Hét, 1903); -vics (A Hét, 1903). T.E.

MTA alm. 1911:240. – Szinnyei XIV:1309. – SZIA tagajánl. 1923:5. – M. színműv. lex. IV:449. – Kéky 1936:269. – Ki kicsoda? 1936:899. – Ogy. alm. 1939:546. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:1175. – Akad. Ért. 1952:322. – Gulyás 1956:647. – MIL III:542. Arck. – MÉL II:1011. – MTA tagjai 1975:498.