🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vojnits
következő 🡲

Vojnits Döme József, OSB (Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1855. márc. 4.–Pannonhalma, 1914. máj. 13.): gimnáziumi tanár, perjel. – 1873. IX. 8: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en tört-bölcselet szakot végzett. 1879. VII. 4: ünn fog-at tett, VII. 7: pappá sztelték. Hitszónok Pannonhalmán, 1880: Esztergomban gimn. tanár, 1894: házfőn. és gimn. ig., 1899: Pannonhalmán alperjel, főisk. ig., esp., kpnafelügyelő, 1903: perjel és főisk. ig., 1906: főjószágkormányzó. – Írásai: Esztergomi bencés főgimn. értes. (1881/82: Az esztergomi gimn. tanárai és tanulói kezdettől jelenig; 1882/83: Az emberi lélek a physiológiai kutatások alapján; 1897/98: Az esztergomi Szt Benedek-r. kath. főgimn. ösztöndíj-alapítványai [ösztöndíjalapító levelek közl.]; 1895/96: Nekrológ Gergye Lénárdról; 1895/96: Az esztergomi gimn-ban tartott beszéd a milleniumi ünnepen) – M: Az esztergomi kápt. isk. és gimn. tört. 1. r. Esztergom, 1895. (Klny. esztergomi bencés gimn. 1894–97. értes.) – Pannonhalmán 1896. VIII. 26. az orsz milleniumi ünnepélyen tartott beszéd. Uo., 1896. – Szt beszéd, melyet főtiszt. Vincze Paulin szt Benedek-r. kiscelli alperjel úr gyémánt miséjén 1902. II. 3. mondott. Kiscell, 1902. 88

Felsmann 1885:51. – Szinnyei XIV:1311. – Balogh 1941:103. – PN 1987:114. (885.)