🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vojvodina
következő 🡲

Vojvodina, Zágráb, 1924.–1929. jan.: diákegyesület. – A Zágrábban tanuló délvidéki katolikus m. és ném. diákok alapították társasági és érdekvédelmi céllal. A jezsuiták nekik átengedett helyiségeiben dolgoztak. Az 1926/27. tanévben 79 tagjuk volt, 40% sváb és bunyevác. 50.000 (havi 5000) dinár segélyt osztottak szét, 1927: menzát nyitottak, az érs. támogatására számítva 100 fős internátus létrehozásán munkálkodtak. A →Pax Romana varsói kongresszusán a ~t fölvette tagegyesületei közé, s mivel onnan a jugoszlávokat kizárták, őket is a ~ képviselte. Az egyesületbe prot. m-ok is beléptek. 1927: belgrádi és szabadkai csoportot is alakítottak. Megegyeztek a horvátokkal, hogy a külf-re menő küldöttségük 2 tagja m. lesz. – A ~t az 1929. I. 5: bevezetett kir. diktatúra föloszlatta. – Vez-je Nagy Iván (1929. I: letartóztatták, utóbb Újvidék polgármestere, a szerbek 1946: kivégezték). 88

Vox Academica 1928. IV. – Számot adunk. A Zágrábi M. Egy. Hallgatók Kultúregyesületének értesítője 1932–1940. Zágráb, 1940:4.