🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vollay
következő 🡲

Vollay Ferenc (Bélakorompa, Szepes vm., 1882. szept. 2.–Debrecen, 1936. ápr. 1.): polgári iskolai tanár, törvényszéki hites tolmács. – 1907: Bpen polg. isk. tanári okl-et szerzett, a sárospataki áll. tanítóképző int. nevelője és a polg. isk. h. tanára. 1908: Debrecenben polg. fiúisk. h. tanára, azután Korompán a közs. fiú- és leányisk. h. ig-ja. 1913: a pásztói áll. polg. isk. tanára. 1922–36: a debreceni r.k. fiúisk. tanára. Megtanulván az É-i szláv nyelveket, a debreceni törv-szék hites cseh és tót tolmácsa lett. Helyesírási táblázatokat (Nyelvtani táblák, A m. helyesírás táblája) és szójegyzékeket (M. helyesírási szójegyzék, A m. helyesírás tíz parancsolata) állított össze.M: A korompai áll. segélyezett közs. polg. fiú és leányisk. 1912/13. é. értes. Közölte. Lőcse, 1913. – Nagymagyarországért! Legszebb hazafias költemények gyűjt-e. 1918–26. Szavalókv. isk. és magánhasználatra. Összeáll. Debrecen, 1926. (2. kiad. 1927) – A m. helyesírás szabályai a kétes írású szavak jegyzékével. Összeáll. Debrecen, 1925. (Uaz 1926) – Új Nagymagyarországért! Egyetemes szavalókv. Vál. hazafias, vallásos és vegyes költemények gyűjt-e. 1918–1936. Isk. és magánhasználatra. Összeáll. + (Függelék: A költők életr. adatai). Uo., 1936. – Kz-ban maradt: A sánta palatinus. (Tört. reg. debreceni vonatkozásokkal); Édesanyám. (Versgyűjt.) 88

Nemz. Újs. 1936. IV. 3. – Deák 1942:504. – Értesítők 10:17576. – Gulyás–Viczián XXXI. (kz-ban)