🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vratanja
következő 🡲

Vratanja Simon (†Márcsa, 1630): délvidéki egyesült szerbek első pp-e. – Vsz. Szlavóniának a törökök által megszállt ter-éről az 1600-as évek elején érkezett Márcsa közs-be néhány g. kel. szerzetestársával együtt. Koszmász korinthusi érs. ~t 1607: Győrben pp-ké szent. és kinevezte m. és horvát–szlavón pp-ké. 1609: János, ipeki ort. pátr. tisztségében megerősítette. Dubravics Márton ivanicsi r.k. plnos megnyerte ~t az unió eszméjének. Dubravics kíséretében Rómába utazott, ahol 1621. XI. 19: letette a r.k. hitvallást, Bellarmin bíb. – föltételesen – újra pp-ké szent., s még V. Pál p. kinevezte a Mo., Horvát–Szlavónia és Karinthia ter-én élő egyesült szerbek pp-évé. ~ kérésére a p. a →márcsai bazilita kolostort apátság rangjára emelte, ~ és utódai a p-tól apáti c-et kaptak. A bécsi korm. ~t szvidnici pp-nek nevezte ki. Hazaérkezése után az unió elterjesztésén fáradozott. A korabeli r.k. és ort. források szerint buzgó és szentéletű, a népe körében nagy tekintélyű főpap volt, mindvégig odaadó híve az Ap. Szentszéknek. Utóda: 1630: Predojevics Maxim. P.I.

Nilles II:704. – Regnum 1936:150. (Horányi Lukács: A márcsai g.kel. ppség kialakulása) – OS 1974:174. – Gams 1873:381. (1.) (s.v. Simeon Urattania OSBas.)