🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vuchetich
következő 🡲

Vuchetich Endre, brinjei és csenei (Csene, Torontál vm., 1888. dec. 15.–1942 után? ): hírlapíró. – Apja Endre (1849–1893) ügyvéd, vmi tiszti főügyész; nagybátyja István zágrábi knk. Szegeden a piar gimn. éretts., a Ferenc József Tud.egy. jogot végzett, (a bpi Tud.egy.?) jogi dr. 1908: a Temesvári Hirlap b.munk., majd h.szerk-je, 1912. X. 1.–XI. 9: Juhl Marcellel, 1914. II. 14.–IV. 4: egyedül a Színházi Újság szerk. – Az I. vh-ban katona, tüzér főhadnagyként szerelt le. 1918: Temesvári Hírlap munk., 1924. II. (50. sz.).– 1925. IV. (109. sz): főszerk.; Várnay Elemérrel a temesvári Déli Hirlap napilap 1925. IX. 16: alapítója, 1942. X-ig főszerk. társtulajdonosa (1940. I–1941. III: a lap betiltva). – 1920. nyarán Gerdanovich Sándor táblabíróval hozta létre a temesvári Polgári Szervezetet (melynek 1920–22: főtitkára), 1922 tavaszán ő közvetítette azt a helyi megegyezést, mely után Fülöp Béla dr. az oláh szenátus tagja lett. 1922. XII. 10: az Orsz. M. Párt temesvári és temes-torontáli tagozatának alakításától az intézőbiz. tagja, a temesvár-belvárosi tagozata, 1928. VI. 29: az Orsz. M. Párt Temes-torontáli Tagozat újjáalakításakor ellenőre. 1923. IX. 3: a Bánáti Sportélet hetilap Kotzmuth Artúrral alapítója (s.szerk-je is?). 1930. V. 14–1932. VI: a temesvári városi választásk után az 5 m. képviselő egyike. X-: a M. Párt intézőbiz. tagja. 1937.VIII. végén egy közpénzek elsikkasztásáról szóló cikkéért letartóztatták, több heti fogság után szabadult. 1942: Bpen telepedett le. A Temesvári Athlétikai Club sportegyes. választm. tagja, 1918-: az Arany János Társ. (évekig aleln.), az AC temesvári vez. tagja, a temesvári M. Ház elnöks. és a Pázmány Péter Társ. tagja. – Írása: M. Ház évkve (Temesvár, 1930: A Polgári Szervezet, mint a temesvári kisebbségi pártok fiatal őse), lapjaiban novellái. 88

D-Morsz. Közl. 1903: 231. sz. (Fekete Hunyor: Egy szerkesztő, aki írni nem tud) – Ki kicsoda? Temesvár, 1931. (jogot Bpen végzett) – Jakabffy-Páll 1939:240. – Monoki 1941:263. (29., 173.) – Viczián 1995:191. (1806.) – Gulyás-Viczián XXXI: (kz-ban)

Vuchetich István, csenei (Csene, Torontál vm., 1886. okt. 29.–Gyertyámos, Torontál vm., 1894. jan. 15.): zágrábi kanonok, csázmai prépost. – Középisk. Temesvárt, Aradon és Nagybecskereken tanult, a csanádi egyhm. kispapjaként 1856-59: a Pázmáneum növ-e, pappá szent. Karánsebesen kp, csakhamar a temesvári líc. mennyiségtan és term.tan tanára. 1868: az Orsz. Kat. Kongr-on a csanádi egyhm. képviselője. 1869. III. 22: a zsombolyai választó ker. ogy. képviselője. →Mihalovich József érs. oldalknk-ja. főesp., egyhm-i muraközi tanfelügyelő, csanád-egyhm-i sztszéki ülnök és a horvát szaborban képviselő. A horvát-m. kiegyezés elleni légkörben a m. állameszme melletti szónoklatai nagy hatással voltak. – M.: Hogy állunk? (Röpirat a m-horv. kiegyezésről) (Hol? mikor?) 88

Bpi Közlöny 1869:69. sz. – Pesti Napló 1894:16. sz. – Fazekas 2003:385. (3006.) – Gyászjel. – Gulyás gyűjt. Gulyás-Viczián XXXI: (kz-ban)